27 krediidiandjat sai loa laenamist jätkata

Krediidiasutuse loa saanud ettevõtete nimekiri finantsinspektsiooni kodulehel.

FOTO: Repro

Eilseks oli finantsinspektsioon väljastanud 27 krediidiandja ja -vahendaja tegevusluba. Loa saanud ettevõtjate tarbimislaenude portfelli maht ulatub inspektsiooni teatel 80 protsendini kõigi taotluse esitanud ettevõtjate koguportfelli mahust.

Inspektsiooni teatel on praeguseks kokku esitatud 70 krediidiandja tegevusloa taotlust, millest puuduliku dokumentatsiooni tõttu on jäetud läbi vaatamata kümme. Tagasi on võetud üks taotlus.

Paljud krediidiandjad esitasid oma taotluse hilinemisega, teatas inspektsioon. Praegu menetleb finantsinspektsioon 32 taotlust. Need krediidiandjad või -vahendajad, kelle taotluse osas ei ole inspektsioon veel otsust langetanud, võivad oma tegevust jätkata, kuid ei tohi uusi laene kuni tegevusloa saamiseni väljastada.

21. märtsist on Eestis tegutsevad krediidiandjad allutatud finantsinspektsiooni järelevalvele ning krediidiasutuse või krediidiandja ja -vahendaja tegevusloata laenude väljastamine ja vahendamine ei ole enam lubatud. Ettevõtjad, kes pärast 21. märtsi uusi laene ei plaani väljastada, ei pea inspektsiooni teatel tegevusluba taotlema ning neil on võimalus oma olemasolevad lepingud ilma tegevusloata lõpuni teenindada.

«Valdava osa tarbijakrediidituru ühetaoline reguleerimine ja turuosaliste üle järelevalve tegemine on eeldus ausale konkurentsile, laenuandjate õiguspärasele tegutsemisele ja paremale laenuvõtjate kaitsele, kus laenu ei saa inimesed, kes seda eos ei ole võimelised teenindama,» ütles finantsinspektsiooni juhatuse esimees Kilvar Kessler pressiteate vahendusel.

Tegevusloaga krediidiandjate nimekiri on finantsinspektsiooni kodulehel.

Koroonaviiruse leviku ülevaade Eestis ja maailmas.
Vaata statistikat
Tagasi üles