Riik valmistub uue radioaktiivsete jäätmete ladustuspaiga rajamiseks

Marko Pomerants

FOTO: Tauno Tõhk / valitsuse kommunikatsioonibüroo

Keskkonnaministeerium esitas valitsusele ettepaneku alustada uue radioaktiivsete jäätmete ladustuspaiga rajamisega, mis peaks hiljemalt valmima 2040. aastaks ja mille hinnanguline maksumus on 89,2 miljonit eurot.

Kuna praegu kasutatav Paldiski vaheladustuspaik on praegu vaid ajutine lahendus ja sinna ei ole võimalik pikaajaliselt vajalikus mahus jäätmeid ladustada, tuleb hiljemalt 2040. aastaks rajada selleks otstarbeks jäätmete lõppladustuspaik, seisab kabinetinõupidamise memorandumis.

"Lõppladustuspaiga rajamisega tuleb alustada kohe, sest tegemist on väga pikaajalise ja keerulise protsessiga, kus näiteks keskkonnamõju hindamise ja tegevuslubade taotlemise peale võib kuluda rahvusvahelist praktikat arvestades kuni kümme aastat," märkis dokumendis keskkonnaminister Marko Pomerants.

Minister tõi välja, et eeluuringute kohaselt on lõppladustuspaiga rajamise, reaktorisektsioonide lammutamise, tekkinud jäätmete käitlemise ja lõppladustamise maksumuseks perioodil 2017-2050 kokku umbes 89,1 miljonit eurot.

Pomerants lisas, et uue lõppladustusjaama ehitamine oleks suure positiivse keskkonnamõjuga, mis annab kindlust Eesti elanikele, kuna tagatakse radioaktiivsete jäätmete pikaajaline ohutus.

"Lisaks ohutusele on lõppladustuspaik pikemas perspektiivis riigile ka majanduslikult odavam lahendus, võrreldes olemasoleva reaktorisektsioone ja vaheladustuspaika sisaldava peahoone ülalpidamisega," kirjutas minister.

Lõppladustuspaiga opereerimine vajab suhteliselt vähe ressurssi, sest rakendatavad passiivsed kaitsemeetmed ei nõua inimese pidevat sekkumist, mistõttu tuleks kohesel alustada radioaktiivsete jäätmete lõppladustuspaiga rajamise eeltöödega.

Lisaks leidis minister, et kui Eestisse otsustatakse rajada radioaktiivsete jäätmete lõppladustuspaik, on otstarbekas selle korraldamine anda majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumile, et tervikuna suunata radioaktiivsete jäätmete käitlemise ja ladustamise alaseid tegevusi ja nende elluviimiseks vajalikke vahendeid.

Praegu ladustatakse Eestis kõik tekkinud radioaktiivsed jäätmed Paldiskis vaheladustuspaigas, mis arvestades jäätmete ohtlikkust inimese tervisele ja ümbritsevale keskkonnale on ajutine lahendus.

Nii Euroopa Liidu direktiividest kui ka mullu kinnitatud keskkonnaministeeriumi tegevuskavast järeldub, et pikaajalise ohutuse tagamiseks ja rahvusvaheliste nõuete täitmiseks tuleb Eestis määrata ära selge vastutus radioaktiivsete jäätmete lõpliku käitlemise osas ning rajada radioaktiivsete jäätmete lõppladustuspaik.

Tõenäoliselt jõuab valitsus keskkonnaministeeriumi ettepanekut arutada tänavu märtsis.

Tagasi üles