Sisuturundus

Kas finantsjuht mõistab digitaliseerumise mõju ettevõttele?

Ilja Fenenko

FOTO: EY

2015. a. lõpus avaldas EY uuringu finantsjuhtide (CFO) ja ettevõtte tegevjuhtide (CEO) koostööst. Uuringu käigus küsitleti 652 finantsjuhti üle maailma ning paluti neil tuua välja ettevõtte tegevuse valdkonnad, kus nende arvates eksisteerib strateegiline partnerlus CFO ja CEO vahel.

Kõik küsitletud finantsjuhid tõdesid, et nende suhe tegevjuhiga hakkas tugevnema finantskriisi aegadel. Suurem osa neist (64%) väitsid, et nende koostöö tegevjuhiga on suurenenud peamiselt ettevõtte strateegia muutmise ning uute võimaluste tekkimise tõttu.

Lisaks tõdeti, et kuigi koostöö on muutunud viimase kolme aasta jooksul palju tõhusamaks ning finantsjuhi roll tõusnud strateegilise nõustaja tasemele, keskenduvad finantsjuhid siiski rohkem ettevõtte kuluarvestuse ja eelarvestamise protsessidele kui selle strateegia väljakujundamisele.

Enamik uuringus osalenutest (76%) tõid välja neli peamist strateegilist valdkonda, kuhu nad kõige rohkem on panustanud:

  • M&A strateegia
  • Ärimudeli ümberkujundamine
  • Organisatsiooni tegevuse tulemuste mõõtmine
  • Digitaliseerumine ehk digitaalne nihe

Uuringus käsitletakse kõiki nimetatud valdkondi, kuid mina peatuksin pikemalt viimasel.

Digitaalne nihe – miks see on tähtis?

Digitehnoloogiad ei austa traditsioone. Nad pööravad ümber ettevõtete hierarhiaid, hägustavad piire ärisektorite vahel, kirjutavad ümber konkurentsireegleid, viivad idufirmad turuliidriteks ja saadavad senised turuliidrid tahaplaanile. Ja see on alles algus. „Väga palju suuri traditsioonilisi ettevõtteid on ennast leidnud Taaveti ja Koljati vahelt,“ ütleb Laurence Buchanan (EY EMEIA digitehnoloogiate sektori juht). „Ühelt poolt suruvad peale tehnoloogiagigandid, kes külvavad segadust igas ärisektoris, olgu selleks siis kindlustus, tervishoid või autotööstus, teisel pool segavad vett aga idufirmad, kellel puudub minevikutaak ja kes võivad keerata tavapärase ärimudeli seetõttu täiesti pea peale. Enamik leiavad ennast aga nende kahe vahele kiilutuna koos oma vananenud ärimudeli ning päevi näinud tehnoloogiaga.“

Hoolimata sellest nimetasid ainult pooled küsitletud finantsjuhtidest digitaalset nihet enda ettevõtte jaoks järgmise 3 aasta perspektiivis kõrgeks või väga kõrgeks prioriteediks. Selline tulemus võib tähendada, et paljud finantsjuhid ei ole mõelnud, kuidas digitehnoloogia areng nende ettevõtet mõjutab ning mis võiks olla nende roll sellega kohanemisel.

Meie arvates võiks nende roll ning tegevus sisaldada järgmist:

  • Finantsjuhid peaks parandama oma teadmisi digitaalsetest ärimudelitest: kuidas oleks võimalik neid oma ärisektoris ja ettevõttes rakendada ning mis võiksid olla selliste mudelite finantseerimisallikaks.
  • Samuti saaks finantsjuhid tugevdada uue digitehnoloogia juurutamisega ettevõtte finantsfunktsiooni. Näiteks on in-memory tehnoloogial potentsiaali suurendada mahukate andmekogude analüüsi kiirust ning vähendada oluliselt finantsfunktsiooni koormust.
  • Valdkondades, kus digitehnoloogia osakaal on väike, võiks finantsjuht kaaluda idufirmade või kõrgtehnoloogiaettevõtte omandamist eesmärgiga suurenda oma ettevõtte võimekust.
  • Finantsjuht peaks kindlustama, et tema finantsmeeskonnas oleks inimesi, kellel on detailne arusaam digitehnoloogiate potentsiaalist.
  • Finantsjuht peab olema kaasatud küberturvalisuse strateegia väljatöötamisse, mis oleks kooskõlas ettevõtte riskitaluvusega ning kaitseks ettevõtte kõige väärtuslikumaid varasid.

Uuringuga on võimalik lähemalt tutvuda aadressil

http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/CEOs_and_CFOs_partner_for_performance/$FILE/EY-CEO-and-CFO-partner-for-performance.pdf

Autor: Ilja Fenenko, EY auditiosakonna juhtivkonsultant

Tagasi üles