Riik hakkab maksma Ida-Virumaal töökohtade loomise toetust

VKG õlitehase töötajad pärast vahetuse lõppu koju minemas.

FOTO: Sander Ilvest

Esiteks toetas valitsus vajalike muudatuste ettevalmistamist, et Eesti saaks taotleda toetust Globaliseerumisega Kohanemise Fondist (EGF) vahendite saamiseks.

Ida-Virumaal on toimunud suurkoondamisi mitmetes ettevõtetes, mis on tõstnud piirkonna registreeritud töötuse määra 11 protsendini. Arvestades, et suurem osa koondamistest on toimunud maailmaturu hindadest sõltuvas keemiatööstuses, vastab Eesti globaliseerumise fondi tingimustele, teatas valitsuse kommunikatsioonibüroo.

EGF vahendite taotlemine eeldab toetuse andmise tingimuste määratlemist ning struktuuritoetuse registri pidamise põhimääruse muudatust. Samuti on vajalik muuta töötuskindlustuse seadust. Sotsiaalministeerium ja rahandusministeerium said ülesandeks vastavad eelnõud välja töötada ja esitada valitsusele lähiajal.

Teiseks kiitis valitsus heaks uut lisandväärtust loovate töökohtade toetuse loomist Ida-Virumaal, et anda starditõuge ettevõtetele piirkonnas tegevuse alustamiseks või laiendamiseks.

Tegemist on riigipoolse eritoetusega ettevõtetele, kes võtavad tööle teatud arvu inimesi. Töötukassa koolitaks ettevõtte tellimusel vajaliku kvalifikatsiooniga töötajaid ning riik hüvitaks ettevõttele 50 protsenti töötaja brutopalgast ühe aasta jooksul. Töötute osas ei ole sihtrühmaks ainult suurkoondamiste käigus töö kaotanud inimesed, vaid meetme alla sobituvad kõik Ida-Viru inimesed, kes pole viimase kuue kuu jooksul püsivat palgaraha saanud.

 Toetusele kvalifitseeruvad nii alustavad ettevõtted kui ka need, kes viivad oma tegevuse Ida-Virumaale või kes laiendavad oma tegevust Ida-Virumaale. Palgatoetust makstakse ainult tööle võetavate töötute eest, mis aga ei tähenda, et ettevõte ei võiks vajadusel täita loodavaid töökohti ka muu kvalifitseeritud tööjõuga.

Sotsiaalministeerium sai ülesandeks valmistada koos Töötukassaga ette „Tööhõiveprogrammi 2016-2017“ vastav muudatus, et oleks võimalik uut meedet osutada. Meetme ettevalmistamisel tuleb arvestada riigiabi reeglitega.

Tagasi üles