Riigikohtus lõppes järjekordne vaidlus Finantsinspektsiooni ja Andrus Kluge vahel
Lisatud Kluge kommentaar!

Andrus Kluge.

FOTO: Andres Haabu / Äripäev

Riigikohus jättis 1. märtsi 2016 määrusega menetlusse võtmata Andrus Kluge kassatsioonkaebuse, mis lõpetas selle kohtuvaidluse.

Kohtuasja alustas Andrus Kluge 2013. oktoobril, vaidlustades Finantsinspektsiooni ettekirjutuse, mille kohaselt Andrus Kluge ei ole sobiv jätkama krediidipanga nõukogus.

Finantsinspektsioon tegi 9. septembri 2013 ettepaneku AS-le Eesti Krediidipank kutsuda Andrus Kluge tagasi nõukogust, kuivõrd ta ei vasta krediidiasutuste seaduses sätestatud nõuetele. Ettekirjutuse kohaselt ei ole Andrus Kluge ärialane reputatsioon laitmatu ning tema varasem tegevus on näidanud, et ta ei ole sobiv äriühingut juhtima. Finantsinspektsioon heitis Andrus Klugele ette korduvaid seadusvastaseid käitumisi ning tuvastatud tavapäratute rahastamisskeemide pinnalt tekkis järelevalvel põhjendatud kahtlus Andrus Kluge majanduslikus usaldatavuses.

«Finantsinspektsioon kaitseb finantssektorit, selle ausust ja läbipaistvust. Isikutel, kes ei sobi finantssektorisse oma varasemate seadusvastaste või läbipaistmatute tegudega, ei ole finantssektoris kohta. Krediidipank peab tegema nõutavad korrektuurid, kuna vastutavad krediidiasutuse seaduskuuleka käitumise eest,» ütles Finantsinspektsiooni juhatuse esimees Kilvar Kessler.

Eesti Krediidipanga nõukogu esimees Andrus Kluge sõnul eksitas Finantsinspektsioon oma tänase pressiteatega avalikkust öeldes, et riigikohtu otsus ei tähenda tema sobimatust finantssektorisse.

Avaldame Kluge selgituse täismahus:

On kahetsusväärne, et Finantsinspektsioon (FI) eksitab oma kodulehel täna avaldatud teates avalikkust. Eile lõppenud vaidluses asusid kohtud seisukohale, et FI-l oli õigus tõstatada minu sobivuse küsimus Krediidipanga aktsionäride ees, mitte aga ei tuvastanud minu sobimatust töötamaks finantssektoris.

FI nõudis Krediidipangale 2013. aastal tehtud ettekirjutuses, et Krediidipank võtaks aktsionäride koosoleku päevakorda minu tagasikutsumise panga nõukogust. Menetluse sobivuse hindamiseks algatas FI pärast seda, kui esitasin kaebuse FI vastu seoses Moskva Pangale kahtlastel asjaoludel antud olulise osaluse omandamise loaga ja teavitasin inspektsiooni Moskva Panga erinevatest seaduserikkumistest. Eelnimetatud ettekirjutuses andis FI arvamuse minu väidetava sobimatuse kohta panga nõukogu liikme kohale, põhjendades seda mitmete otsitud ettekäänetega.

Siinkohal tuleks meenutada ka teist sama ettekirjutust puudutavat kohtuasja, milles vaidlus käib Krediidipanga ja FI vahel. Tallinna Ringkonnakohus on 5. jaanuari 2016 otsusega kinnitanud, et ettekirjutus on täidetud - küsimus minu tagasikutsumisest pandi panga üldkoosoleku päevakorda ja aktsionärid otsustasid mind mitte tagasi kutsuda. Oluline on rõhutada, et tegu oli FI ettepanekuga ja aktsionärid olid oma otsustuses vabad. Kõnealuses kohtuprotsessis Panga ja FI vahel on FI jäänud juba kahes kohtuastmes kaotajaks.

Tagasi tulles eile Riigikohtu teate juurde, siis minu poolt FI vastu algatatud kohtuvaidluse eesmärgiks oli, et kohus tühistaks ettekirjutuse, mis sisaldas tõendamata seisukohti minu sobimatuse kohta. Kohus seda ei teinud ja leidis, et isiku reputatsiooni hindamisel ei olegi vajalik tuvastada tema ebasobivaks tunnistamiseks mõne seaduses sätestatud keelu rikkumist.

Olen Krediidipangas töötanud 23 aastat, sellest 11 aastat juhatuse esimehena ning alates 2012 nõukogu esimehena, seda alati panga hea käekäigu nimel. Krediidipanga 2015. aasta väga head majandustulemused seda kinnitavad ja need avalikustatakse peale auditeerimist lähiajal.

Tagasi üles