Lendurite esindaja andis Estonian Airi kohtusse

Estonian Airi mudellennuk.

FOTO: Urmas Luik

Eesti Liinilendurite Assotsiatsiooni (ELA) esimees Helen Reinhold pöördus endiste töötajate nimel kohtusse ja vaidlustas Estonian Airi pankrotitoimkonna moodustamise tulemuse.

«Arvestades seda, et lõpptulemuse osas ei ole vahet, kas kohtusse pöördub üks võlausaldaja või palju võlausaldajaid, otsustasime menetlusökonoomia huvides, et Estonian Airi vastu pöördub kohtusse üksnes üks võlausaldajatest,» selgitas Helen Reinhold. Pilootide ametiühingu esimehena võttis ta kohtuskäimise enda kanda.

Harju maakohus võttis möödunud nädalal tema hagiavalduse Estonian Airi vastu võlausaldajate 15. jaanuari üldkoosoleku otsuse pankrotitoimkonna moodustamise osas kehtetuks tunnistamiseks. Harju maakohus vaatab esitatud hagiavalduse läbi Kentmanni kohtumajas 14. märtsil kell 14 algaval kohtuistungil.

Selle aasta 15. jaanuaril toimus Estonian Airi (EA) võlausaldajate esimene üldkoosolek, kus  valiti võlausaldajate poolt ka pankrotitoimkond. 

Tulenevalt seadusest on pankrotitoimkonna ülesandeks kaitsta pankrotimenetluses võlausaldajate huve ja teostada pankrotihaldurite tegevuse üle järelvalvet. Pankrotiseaduse § 74 lg-s 2 on sätestatud, et pankrotitoimkonda peavad kuuluma nii suuremate kui ka väiksemate nõuetega võlausaldajate poolt esitatud isikud.

«Paljude Estonian Airi endiste töötajate arvates tuleneb seega seadusest otseselt, et pankrotitoimkonda peavad kuuluma nii suuremate nõuetega võlausaldajate poolt esitatud isikud kui ka väiksemate nõuetega võlausaldajate poolt esitatud isikud,» ütles Eesti Liinilendurite Assotsiatsiooni (ELA) esimees Helen Reinhold.

Estonian Airi võlausaldajate 15. jaanuari üldkoosolekul esitasid suuremate nõuetega võlausaldajad üldkoosolekul pankrotitoimkonda valimiseks 5 isikut. Väiksemate nõuetega võlausaldajad esitasid aga üldkoosolekul pankrotitoimkonda valimiseks 3 isikut.

Üldkoosolekul otsustati riigi kui suurima nõudega võlausaldaja ja ühtlasi pankrotivõlgniku Estonian Airi omaniku häälteenamusega, et pankrotitoimkond moodustatakse 5-liikmelisena, kuigi koosolekul 129 koondatud töötajat esindanud vandeadvokaat Rando Antsmäe poolt tehti ettepanek 7-liikmelise pankrotitoimkonna moodustamiseks. Üldkoosoleku otsusega loeti pankrotitoimkond moodustatuks 4 suuremate nõuetega võlausaldajate esitatud liikmekandidaadist ning üksnes 1 väiksemate nõuetega võlausaldajate esitatud isikutest, ja sellekski on riigile kuuluva ettevõtte AS-i Tallinna Lennujaam juristi ametikohal töötav Ester Kodar. Ülejäänud pankrotitoimkonna liikmeteks said riigi esitatud liikmekandidaadid Ulla Saar, Silvi Uljas ja Airi Jansen-Uueda ning riigiosalusega Estonian Airi asutatud ettevõtte EA Jet Leasing Ltd esitatud vandeadvokaat Klen Laus.

«Sisuliselt on tegemist olukorraga, kus ühel või teisel viisil on kõik pankrotitoimkonna liikmeteks loetud isikud otseselt või kaudselt seotud riigiga või sellega seotud ettevõtete tegevusega. Väiksemate nõuetega võlausaldajate poolt esitatud isikutest kaasati riigiosalusega ettevõtte AS-i Tallinna Lennujaam töötaja. Samas, koondatud töötajate kui väiksemate nõuetega võlausaldajate esitatud kanditaate pankrotitoimkonda ei kaasatud. Pankrotitoimkonna moodustamine ei ole kooskõlas seadusega ja ei ole ka läbipaistev, isegi, kui seda on püütud näidata JOKK-lahendusena,» ütles Reinhold.

ELA andmetel on väikeste nõuetega võlausaldajate arv suurte nõuetega võlausaldajate arvust märkimisväärselt suurem. See tähendab, et väikeste nõuetega võlausaldajad on pankrotimenetluses arvulises enamuses.

«Antud juhul ei ole üldkoosoleku otsus osas, milles seda H. Reinholdi hagiavaldusega vaidlustatakse, kooskõlas pankrotiseaduse § 74 lg-s 2 sätestatuga ja ei järgi kõigi võlausaldajate huvisid samaväärselt,» selgitas Reinholdi kohtumenetluses esindav vandeadvokaat Rando Antsmäe. «Pankrotimenetluses tuleb arvestada ka väiksemate nõuetega võlausaldajate huvidega ning ka neil peab olema efektiivne võimalus oma huvide kaitsmiseks. Suur osa Estonian Airi endistest töötajatest leiab, et käesoleval juhul ei ole koondatud töötajatest võlausaldajate huvid 15. jaanuari üldkoosoleku otsusega moodustatuks loetud pankrotitoimkonna koosseisu puhul piisavalt kaitstud,» lisas Antsmäe.

«Estonian Airi endistel töötajatel kui väiksemate nõuetega võlausaldajatel on põhjendatud huvi, et pankrotitoimkonnas oleksid ka endised töötajad kui väiksemate nõuetega võlausaldajad esindatud piisavalt,» ütles Reinhold.

Tagasi üles