Sisuturundus

Kingitused ja annetused füüsilise isiku tuludeklaratsioonis

Mari Angerjas

FOTO: EY

2015. aasta füüsilise isiku tuludeklaratsiooni esitamise periood on alanud. Deklaratsiooni esitamine on tehtud üsna lihtsaks, enamus andmeid on eeltäidetud ning sageli ise midagi juurde lisama ei peagi. Muu hulgas on eeltäidetud andmetes välja toodud ka tulumaksusoodustusega mittetulundus­ühingute, sihtasutuste ja usuliste ühenduste nimekirja kantud isikutele tehtud annetused. Inimene ise ei pruugi mäletadagi, et ta näiteks aasta alguses annetuse tegi, kuid maksuametil on vastav informatsioon olemas.

Maksuametini ning seega ka füüsilise isiku eeltäidetud tuludeklaratsiooni jõuab info seetõttu, et nimekirja kantud isikutel on kohustus esitada „Saadud kingituste ja annetuste deklaratsioon“ (vorm INF 4). Deklaratsioonis tuuakse isikuliselt välja, kes on kalendriaasta jooksul annetanud ning millises summas annetus tehti. Maksuametile esitatakse info nii füüsiliste kui ka juriidiliste isikute annetuste kohta.

Võib juhtuda, et eeltäidetud tuludeklaratsioonis pole kingituste ja annetuste summat esitatud, kuigi annetus on tehtud. Seetõttu on oluline eeltäidetud andmeid tähelepanelikult kontrollida. Põhjuseid, miks andmed ei pruugi eeltäidetud deklaratsioonis kajastuda on mitmeid: 1) annetuse saaja ei esitanud deklaratsiooni tähtaegselt, 2) annetuse saaja deklareeris andmed ebatäpselt, 3) tegemist oli sularaha­annetusega. Andmete ebatäpne deklareerimine võib olla põhjustatud asjaolust, et annetuse saajal pole alati võimalik annetajaid mõistliku pingutusega üksteisest eristada (näiteks kaardimaksega annetuste puhul või annetuste puhul, mis tehakse vahendaja kaudu). Seetõttu jäetakse osa annetustest INF 4 vormil deklareerimata. Sularahaannetuste puhul ei ole annetajad kindlasti tuvastatavad ning annetuse tegemist pole võimalik kuidagi tõendada. Neile annetustele seega maksusoodustus ei laiene. Juhul, kui annetus eeltäidetud deklaratsioonis ei kajastu ja tegemist ei olnud sularahaannetusega, tasub kindlasti annetatud summa ise tuludeklaratsioonile märkida. Samas tuleb valmis olla annetuse dokumentaalseks tõendamiseks, sest küsimuste korral teeb maksuamet järelepärimise maksumaksjale, mitte annetuse saajale.

Juhul, kui edaspidi on teadlik soov kingituste ja annetustega seotud maksusoodustuse kasutamiseks, siis soovitan annetuse teha kas pangaülekandega või kasutades pangalinki (makse läbi annetuse saaja veebilehe). Nende kanalite kaudu tehtud annetus on selgelt dokumenteeritud ning annetuse saaja omandab kogu maksuametile esitamiseks vajaliku info selges vormis. Suureneb tõenäosus, et tehtud annetus kajastub eeltäidetud tuludeklaratsioonis, ning isegi kui see ei kajastu, siis on annetuse tegemise kohta dokumentaalne tõend olemas. Lisaks, kui sageli soovitatakse pangaülekande puhul makse selgitusse lisada annetaja isikukood, siis see pole tegelikult vajalik. Annetuse tegija isiku- või registrikood on märgitud pangaväljavõttele.

Maksustatavast tulust saab 2015. aastal eluasemelaenu intresse, koolituskulusid ning kingitusi ja annetusi maha arvata kuni 1920 eurot maksumaksja kohta, kuid mitte rohkem kui 50% ulatuses maksumaksja sama maksustamisperioodi tulust, millest on tehtud ettevõtlusega seotud mahaarvamised. Piirmäär väheneb 2016. aastal – eelpool nimetatud kulusid saab maha arvata 1200 euro ulatuses. Tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute, sihtasutuste ja usuliste ühenduste nimekirjas on üle 2300 isiku, seega on piisavalt võimalusi, et tulumaksu­soodustust kasutada.

Autor: Mari Angerjas, EY raamatupidamisteenuste osakonna konsultant

Tagasi üles