Postiseadus sillutab teed turu avanemisele

Riigikogu.

FOTO: Toomas Huik.

Riigikogu majanduskomisjon otsustas oma tänasel istungil saata täiskogusse esimesele lugemisele postiseaduse muutmise seaduse eelnõu, mis näeb muu hulgas ette postiteenuse makse kehtestamise selle osutajale.

Universaalse postiteenuse rahastamise tagamiseks näeb eelnõu ette ka ebamõistlikult koormavate kulude hüvitamise ja universaalse postiteenuse makse kohustuse kehtestamise, teatas riigikogu pressitalitus.

Eelnõu kohaselt on universaalse postiteenuse makse määr kuni viis protsenti postiteenuse osutaja eelmise majandusaasta vastavast käibest.

Ühe teemana tõstatus majanduskomisjonis küsimus, kuidas saadakse universaalse postiteenuse kompenseerimiseks vahendid üleminekuperioodil 2009. aastal, kui kõnealust makset pole veel laekunud. Majandus- ja kommunikatsiooniministri Juhan Partsi kinnitusel on otstarbekas lisada vastav regulatsioon rakendussättena eelnõusse teisel lugemisel. Majanduskomisjoni esimehe Urmas Klaasi sõnul tuleks see teema enne teist lugemist kindlasti lahendada.

Ka näeb eelnõu postiteenuse osutajaile ette teiste postiteenuste osutajate võrguteenuse kasutamise. Postiteenuse osutaja või taotleda juurdepääsu ka näiteks postiindeksi süsteemile, nimekastidele, saadetiste ümbersuunamise teenusele, jaotusvõrgule ja saatjale tagastamise teenusele. Juurdepääs teise postiteenuse osutaja postivõrgule peab olema kõigile postiteenuse osutajaile kättesaadav võrdsetel tingimustel ja kvaliteetne.

Kehtiva postiseaduse järgi lõpeb 2008. aasta lõpul universaalse postiteenuse osutaja ainuõigus kuni 50 grammi kaaluva kirja riigisiseseks edastamiseks.

 

Tagasi üles