Rahandusministeerium plaanib kütuseaktsiisi seadust muuta

Maagaasi praegu Eestis kütuseaktsiisiga ei maksustata. Pildil surugaasi (CNG) tankimine.

FOTO: Urmas Luik

Rahandusministeerium saatis kooskõlastusringile alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse väljatöötamiskavatsuse, kus ministeeriumi teatel käsitletakse pikemalt ette vaatavat aktsiisipoliitikat ning eri meetmeid võitluses kütusepettustega.

Dokumendis tutvustatakse nelja teemat. Esmalt kaalutakse ministeeriumi teatel eri võimalusi gaasilistele kütustele pikemalt ettevaatava aktsiisipoliitika loomiseks. Väljatöötamiskavatsuses keskendutakse praegu marginaalsete osakaaludega kütteainena ja mootorikütusena kasutatavale vedelgaasile ning mootorikütusena kasutatavale maa- ja biogaasile. Selles väljatöötamiskavatsuses ei käsitleta kütteainena kasutatavat maagaasi.

Rahandusministeeriumi teatel on tulevikus kavas maksustamisel rohkem arvestada kütuse energiasisaldust ja keskkonnamõju, lisaks on tähtis arvestada biokütuse ja biometaani laiema kasutuselevõtuga, sest aktsiisipoliitika peab ministeeriumi teatel toetama energiamajanduse eesmärke. Väljatöötamiskavatsus ei sisalda aktsiisimäärasid.

Teiseks plaanib ministeerium võitluses kütusepettustega lihtsustada mootorikütusena kasutatava raske kütteõli ja põlevkivikütteõli maksustamist. Praegune kord eeldab aktsiisimäära kindlaks määramiseks iga kord eraldi laborianalüüside tegemist, mis on kulukas, aeganõudev ja loob võimaluse pettusteks. Ministeerium pakub lahendusena lihtsustada aktsiisiga maksustamist ja maksukohustuse tekkimist nii, et juhul kui kütust kasutatakse mootoris, rakendatakse sellele automaatselt diislikütuse aktsiisimäära.

Kolmandaks soovib rahandusministeerium maksuvabastuse täpsustamiseks muuta energiatoodete aktsiisivabastuse loa kohustuslikuks mitte ainult aktsiisivaba soetuse, vaid ka kasutamise ja ladustamise puhul.                                                                                                            

Neljandaks, tuleks ministeeriumi arvates kontrolli tõhustamiseks vedela põlevaine tootmine üle viia aktsiisilattu juhul kui lõpptoote ühe komponendina kasutatakse aktsiisiga maksustamisele kuuluvat kütust (nt bensiini, diislikütust, rasket kütteõli). See lihtsustab ministeeriumi hinnangul tööd ja kaotab topeltmaksustamise võimaluse.

Veel palub rahandusministeerium keskkonnaministeeriumil koostöös majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumiga hinnata, kas emulsioonkütuste laiem kasutuselevõtt aitab märkimisväärselt vähendada õhuheitmeid võrreldes fossiilkütuste põletamisega või tõsta kütuse kvaliteeti ning hinnata, kas sellel on Eestis perspektiivi.

Väljatöötamiskavatsuses kirjeldatakse muu hulgas lahendatavat küsimust, võimalikke lahendusi ja nende võrdlust. Pärast väljatöötamiskavatsuse vastuseks esitatud ettepanekute analüüsi on võimalik alustada eelnõu koostamist.

Koroonaviiruse leviku ülevaade Eestis ja maailmas.
Vaata statistikat
Tagasi üles