Euromünte lekitasid OÜ Double Trade ja OÜ Näpi Invest
Täiendatud!

FOTO: Aivar Aotäht

Eesti Pank trahvis täna ettevõtteid Double Trade ja Näpi Invest, kes olid ostnud kaaseeljaotuse käigus SEB Pangalt Eesti euromünte ja ei suutnud neid ette näidata.


Kokkuleppel ettevõtetega anti neile täiendav tähtaeg neljapäevani müntide ettenäitamiseks, mis aga jäi ettevõtete poolt tegemata. Double Trade OÜ ja Näpi Invest OÜ juhatuse liige on sama isik.

Double Trade OÜ ja SEB Panga vahel sõlmitud lepingu alusel sai Double Trade kommertspangalt 9900 euro väärtuses Eesti euromünte. Eesti Pank määras leppetrahviks 15 490 krooni ehk 10 protsenti ettevõttele antud euro sularaha summast.

Näpi Invest OÜ ja SEB Panga vahel sõlmitud lepingu alusel sai Näpi Invest kommertspangalt 1980 euro väärtuses Eesti euromünte. Eesti Pank määras leppetrahviks 3098 krooni ehk 10 protsenti ettevõttele antud euro sularaha summast.

Kui kommertspank või ettevõte on lasknud ringlusse sattuda euro sularaha enne  1. jaanuari, siis on Eesti Pangal õigus rikkujat trahvida 10 protsendiga summast, mida nad on saanud.

Kui rikkujaks on ettevõte, kes ei tasu trahvi 7 pangapäeva jooksul, siis on Eesti Pangal õigus trahv sisse nõuda ettevõttele raha jaganud kommertspangalt.

Uurimise esialgse info kohaselt pakuti Riias 14. novembril toimunud numismaatikute kokkutulekul müügiks kümmet ettevõtete jaoks komplekteeritud Eesti euromünte sisaldavat komplekti.

Eesti Pank kontrollis ettevõtteid, kes olid kaaseeljaotuse raames saanud Eesti euromünte sisaldavaid ettevõtete komplekte. Kontrollitud ettevõtetest kaks ei suutnud ette näidata ühtegi komplekti. 

Tagasi üles