Vallandatud Ago Pärtel: olen pettunud praeguses valitsuses

Ago Pärtel

FOTO: Liis Treimann

Eelmise aasta viimasel päeval maaeluminister Urmas Kruuse käskkirjaga ametist vabastatud veterinaar- ja toiduameti pikaaegne peadirektor Ago Pärtel nimetas juhtunut «kõrgel tasandil ärapanemiseks».

«Kindlasti olen pettunud. Kogu praeguses valitsuses,» ütles Pärtel Postimehele otsust kommenteerides. «Ma ütlen selle kohta ainult üht: kriisiolukorras otsib tugev inimene lahendusi ja nõrk süüdlasi.»

Urmas Kruuse käskkirjas tuuakse välja, et teenistussuhte jätkamine VTA peadirektoriga ei ole võimalik, sest ta on rikkunud oluliselt avaliku tippjuhi töö põhiväärtusi, milleks on ühelt poolt usaldusväärsus, mis tagatakse oma ausa ja väärika käitumisega ning teiselt poolt kohustus kanda avaliku teenistuse eetilisi väärtusi, mille kohaselt peab tippjuht tegutsema ausalt, erapooletult ja läbipaistvalt, austades avalikkust ja kaastöötajaid, et olla seeläbi neile positiivseks eeskujuks. «VTA peadirektori Ago Pärteli poolt nende põhiväärtuste tahtlik eiramine ei ole õigustav eduka ja pikaajalise eelneva karjääriga,» leidis Kruuse käskkirjas.

Sündmused algasid möödunud aasta juulis, kui Eesti seafarmides hakkas vohama sigade katk, mille avastamisel tuli kogu farmi loomad hävitada. 31. juulil saadeti Puhja valda OÜsse Heko Põld mobiilne seapõleti, et hävitada eutaneeritud 1186 siga. Hiljem tuvastati aga, et põletit käima ei saadudki ning sead viidi siiski tehasesse põletamiseks. Kuna põleti kasutamise eest esitas riigifirma Vireen siiski VTA-le arve, siis maksis see Vireeni juhile Rait Persidskile töökoha ning sisejuurdlust alustati ka VTA juhi Ago Pärteli suhtes.

Siseauditis leiti, et Pärtel käskis oma alluval avalikkusele valetada. Nimelt pöördusid TV3 uudised kaks päeva pärast toimuma pidanud seapõleti kasutamist Tartumaa Veterinaarkeskuse juhataja Anneli Kase poole küsimusega seapõleti töö tulemuslikkuse kohta. Kask pöördus oma vahetu juhi ehk Pärteli poole ning Kase selgituse kohaselt andis peadirektor talle juhise vastata nii, nagu jäätmekäitluses kokku lepiti ehk et pooled eutaneeritud sead põletati mobiilses põletis ja pooled viidi põletamisele ASi Vireen.

Ago Pärtel ütles Postimehele, et sellised väited on absurdsed. «Keegi ei saa käskida kedagi valetada,» selgitas ta. Ta kirjeldas, et kogu see jama põleti ümber sai alguse, kui see ministri korraldusel farmi saadeti. Keegi VTA ametnikest seal öösel tema sõnul aga juures ei valvanud. Vireeni juht Rait Persidinski kinnitas Pärteli sõnul esiti, et põleti töötas, hiljem tulid välja tehnilised tõrked ja öeldi, et natuke põles, aga lõpuks, et ei põlenud üldse. Pärtel ütles, et temal ei olnud seega alguses kindlat infot, kas põletamine toimus või mitte.

«Tegelikult on see absoluutne jahu, sest sisuliselt niikuinii enamik korjuseid pidi minema Väike-Maarjasse (tehasesse – toim) ja läks siis ka lõpuks see osa, mis pidi rahva rõõmuks moe pärast kohapeal põletatama,» lisas ta.

Teine suurem etteheide puudutab 6600 euro suurust arvet, mille esitas 31.07.2015 AS Vireen VTA-le ning milles mobiilse põleti transport oli 783,36 eurot ja põleti kasutamise teenus 5814,9 eurot. Auditis järeldatakse, et fiktiivne arve esitati lepingupoolte esindajate (VTAd esindas Pärtel) kokkuleppel tagasiulatuva eesmärgiga tõendada väidetava teenuse osutamist. Auditis heidetakse Pärtelile ka ette, et töövõtulepingut Vireeni ja VTA vahel ei edastatud teadmiseks või täitmiseks maakondade veterinaarkeskuste juhtidele. Pärtel väitis vastu, et kuna VTA põhimäärus lepingute edastamise vormi ja isikute ringi ei reguleeri, jääb talle selgusetuks, kellele ta selle lepingu edastama oleks pidanud. Audiitori hinnangul näitab see, et Pärtel käitus hooletult.

Lisaks ütles Vireeni juht Persidski, et 31.07.2015 seisuga esitas ta arve seapõleti kasutamise eest vastavalt telefonivestlusele Ago Pärteliga. Viimane oli aga siseauditi ajal väitnud, et VTA reageeris Vireeni arvele sisuliselt kohe pärast kuluaruande saamist omapoolse pretensiooni esitamisega, kuid audiitori hinnangul on see väär.

Käskkirjas on kirjas, et «Ago Pärteli seletused on otsitud ja vastuolus distsiplinaarmenetluses kogutud tõenditega».

Novembri alguses saatsid VTA juhtkond, osakondade juhatajad ja veterinaarkeskuste juhatajad Kruusele Pärteli toetuseks pöördumise, kus palusid, et ametit palju aastaid edukalt juhtinud Pärtelit ka edaspidi ära kasutataks. Kiidusõnu jätkus nii selle kohta, kuidas ta on alates 1993. aastast ehitanud üles toimiva veterinaar- ja toidukontrolli süsteemi, kuidas ta on hinnatud erialaspetsialist nii Euroopas kui mujal maailmas ning suutnud hoida personalivoolavuse väikse ja luua positiivse tööõhkkonna.

Pärtel ütles Postimehele, et edasisi plaane tal veel pole: «Eks paistab. On aega mõelda. Mõtteid on...»

Koroonaviiruse leviku ülevaade Eestis ja maailmas.
Vaata statistikat
Tagasi üles