Reederid ei taha meremeestele piraatide käes oldud aja eest tasuda

Somaalia piraadid on enamasti tavalised kohalikud vaesed talupojad, kes lastagi ei oska.

FOTO: Erakogu

Eesti Laevaomanike Liit (ELL) ei ole nõus Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni (ILO) meretöö konventsiooni muudatusettepanekuga maksta meremehele töötasu kogu aja eest, mil meremees viibib piraatide vangistuses.

Laevaomanikud leiavad, et tegemist on inimlikult arusaadava ettepanekuga, mis peaks hakkama pakkuma meremeestele olulist sotsiaalset tagatist, kuid kogu piraatide tegevusest tuleneva riski panemine reederite peale ei ole mõistlik.

Piraatluse juhtudel on reederitel nagunii suured kahjud seoses laeva kinnipidamise, lasti kohaletoimetamise viibimise ja muude sellest tulenevate kulude ja kahjude näol, märgivad laevaomanikud sotsiaalministeeriumile saadetud kirjas.

Laevaomanikud on nõus ettepanekuga maksta töötasu meremehele piraatide vangistuses viibimise ajal ainult siis, kui laevaomanik saab võtta endale vastava kindlustuskatte, vastasel korral on tegemist laevaomaniku jaoks suure lisakuluga.

Ettepanekut on reederite sõnul võimalik toetada juhul, kui ILO või rahvusvaheline mereorganisatsioon IMO teeb kindlustusandjatele ettepaneku kindlustuskatte loomiseks olukorraks, kus meremees viibib piraatide vangistuses – seda kas eraldi mõistliku kindlustusmakse või kindlustuse üldtingimuste alusel.

ILO muudatusettepaneku kohaselt tuleks töötasu maksta meremehele ajal, mil meremees ei saa reaalselt tööülesandeid täita ning seda laevaomanikust ja meremehest sõltumatutel asjaoludel.

Arvestades Eesti kehtivat regulatsiooni, on ELL seisukohal, et laevaomaniku poolt põhipalga maksmine meremehele piraatide vangistuses viibimise ajal ei ole põhjendatud, sest ka laevaomanik satub majanduslikult raskesse olukorda, kui piraadid hõivavad laeva koos meeskonnaga.

Tagasi üles