Neli põhjust, miks lasta alluvatel kodus töötada

Kodukontor: seda piiravad savikrohvised seinad.

FOTO: Marina Puškar

Entrepreneur.com selgitab, miks tööandjad peaks olema töö tegemise asukoha suhtes paindlikumad ning millist otsest kasu see neile toob.

Kontoris, eriti avatud kontoris on tihtipeale liiga palju keskendumist segavaid tegureid, mistõttu pole ime, et tänavu USA personalifirma FlexJobs läbi viidud uuringust selgus, et 2600 küsitletust lausa 76 protsenti soovisid olulisi tööülesandeid kontorist väljaspool sooritada.

Kaugtöö pole aga ainult lihtsalt töötajatele pakutav lisahüve. Ka tööandjad võivad sellest vähemalt neljal viisil kasu lõigata.

Lihtsam palkamine

Sel aastal uuringufirma Indeed poolt 2200 USA kontoritöötaja seas läbi viidud küsitlusest selgus, et lausa 51 protsendile olid paindlikud töötamise tingimused kõige olulisemad põhjused, miks nad võiks uuest töökohast huvitatud olla. Arvestades seda, kui palju probleeme tekitab tööandjatele parimate talentide enda palgale saamine, on see iseenesest juba piisavalt oluline, et kaaluda kodunt töötamise võimaldamist. See ütleb ka ettevõtte töötajatesse suhtumise kohta üsna palju – suure tõenäosusega väärtustab ja respekteerib selline tööandja keskmisest rohkem ka oma töötajate eraelu.

Abivalmimad töötajad

Aasta alguses Illinoisi ülikooli teadlaste poolt läbi viidud uuringust selgus, et kaugtööd tegevad inimesed on oma kolleegide suhtes rohkem abivalmid kui üheksast viieni kontoris tööl olevad töötajad.

Paremad töötaja ja tööandja vahelised suhted

Usaldus on iga suhte aluseks ning kindluse puudumine tööandjate ja –võtjate vahel toob endaga kaasa mitmeid negatiivseid mõjusid. 2014. aastal personalifirma BambooHR poolt rohkem kui 1000 USA töötaja seas läbi viidud uuringust selgus, et pidevalt kahtlustav ülemus oli viie kõige olulisema faktori seas, miks mingist töökohast loobutakse. Töötajatele paindlikumate tingimuste võimaldamine näitab neile, et ülemustel on neisse usku ning usaldust.

Lojaalsemad töötajad

See kõlab küll üllatavana, kuid töötajad, kes ei pea iga päev oma ülemustega ninapidi koos olema, on ettevõttele selgelt lojaalsemad. Varem mainitud FlexSurvey uuringus osalenutest 82 protsenti väitsid, et nad oleks oma tööandjale lojaalsemad, kui see võimaldaks paindlikumaid töötingimusi.

Tagasi üles