Viis suuremat eksportööri teevad viiendiku Eesti koguekspordist
Lisatud suurimate eksportijate nimekiri

Ericsson Eesti

FOTO: Liis Treimann

EAS esitles täna ekspordi uuringut, milles toodi muuhulgas välja, et kuigi viimase kolme aastaga on lisandunud 3500 eksportööri, siis ekspordi maht on jäänud samale tasemele.

Nii 2011. aastal kui ka 2014. aastal eksporditi Eestist kaupu ja teenuseid 12 miljardi euro eest. Kusjuures vaid viis suuremat eksportööri moodustasid 2014. aastal suisa viiendiku ehk 20 protsenti Eesti koguekspordist. Suurim eksportöör Ericsson Eesti moodustab üksi 10,9 protsenti koguekspordist. Uuringus välja toodud 19 suuremat eksportijat teevad kokku ligi 35 protsenti koguekspordist.

EASi ettevõtluse ja ekspordikeskuse direktor Tea Danilov ütles, et eksportöörid seisavad mitmete väljakutsete ees ning suurimaks takistuseks on konkurents sihtturgudel. «Uuringust tuli välja, et eksportööride tulevikuplaanid on turvalised ja rõhuasetus on lähiturgudel. Lähiturgudele orienteerumine tähendab aga paratamatult samas või sarnases majandustsükli faasis viibimist,» selgitas Danilov. Ta lisas, et riskide hajutamise mõttes oleks ettevõtetel kasulik end regiooni majanduskonjunktuurist rohkem lahti rebida ning otsida  võimalusi ka kaugemal.

Kui kümme aastat tagasi oli Eesti ettevõtete peamiseks konkurentsieeliseks hind, siis nüüd on määrav toodete ja teenuste kvaliteet ning arendustöö. «Tootearendust ja eksporti tuleb vaadata koos, nad on lahutamatult seotud. Ilma tootearenduseta pikalt ei ekspordi, ilma ekspordita puudub aga tootearendusel piisav tasuvus,» sõnas Danilov. «Uuringust tuli välja ka otsene seos ettevõtte suuruse ja kogetavate takistuste vahel. Suuremad ettevõtted kogevad eksportimisel üldiselt vähem takistusi kui väiksemad ettevõtted. Seetõttu soovitame ettevõtetel orienteeruda kasvule.»

Uuringu tulemusena soovitatakse ettevõtetel seada kõrgemad ekspordiambitsioonid, planeerida eksporditegevusi strateegilisemalt, tegeleda rohkem tootearendusega ning tõhustada koostööd teiste eksportööridega.

Tagasi üles