Taastuvenergia tasu tõuseb järgmisel aastal

Aulepa tuulepark Noarootsis

FOTO: Peeter Langovits

Elering kinnitas tuleva aasta taastuvenergia tasu suuruseks tarbijatele 0,96 senti ilma käibemaksuta kilovatt-tunni kohta, see on tänavusega võrreldes 0,07 senti rohkem.

Eleringi prognoosi kohaselt ulatub toetust saav taastuvenergia kogus järgmisel aastal 1,26 teravatt-tunnini ja toetatava tõhusa koostootmise režiimil toodetud elektrienergia kogus 165 gigavatt-tunnini.

Taastuvatest energiaallikatest toodetud elektrienergiale toetuste maksmiseks kulub prognoosi järgi 67,4 miljonit eurot ja tõhusa koostootmise režiimil toodetud elektrienergia toetusteks 5,3 miljonit eurot.

Taastuvenergia toetustest läheb 48 protsenti tuulikute toetuseks, 42 protsenti suurte biomassil töötavate elektrijaamade toetuseks ning 10 protsenti hüdroenergiast, päikeseenergiast, biogaasist ja väikeste biomassi kasutavate elektrijaamade toodetud elektrienergia toetuseks, teatas Elering.

Toetatav tuuleenergia kogus on viimase 12 kuu jooksul kasvanud 50 gigavatt-tunni võrra 574 gigavatt-tunnini. Biomassist toodetud toetatava elektri kogus kasvas 11 ja biogaasist toodetud elektri kogus kaheksa gigavatt-tundi. Toetust saanud hüdroenergia toodang kahanes kuue gigavatt-tunni võrra.

Ligikaudu sama suur – 0,97 senti – oli taastuvenergia tasu 2012. aastal. Aastal 2013 alanes tasu 0,87 sendile ja aasta hiljem veel 0,77 sendile. Tänavu on tasu suurus 0,89 senti kilovatt-tunni kohta.

Tagasi üles