Autoabi tekitas sõidukile rohkem kahju kui kasu

FOTO: Ants Liigus/Pärnu Postimees

Autoabi tehniku tegutsemise tõttu vajas sõiduk hiljem veel mitut remonditeenust, mis päädisid varalise kahjuga autojuhile.

Käesoleva aasta juulikuus oli autojuht rehvi purunemise tõttu sunnitud kohale kutsuma autoabi. Saabunud ME Holding OÜ tehnik märkis, et sõidukil puuduvad õige pikkusega poldid ratta korrektseks kinnitamiseks, kuid kinnitas siiski ratta pikemate poltidega kui veljega tegelikult sobinuks.

Kui selgus, et auto rattad selle tulemusena blokeerusid, pandi sõiduk treilerile. Tarbija väitel tekitati talle abi osutamise asemel kahju ning seetõttu pidi ta laskma teostada nii poltide väljapuurimise ning rummu, pidurisilindri ja piduriklotside vahetuse.

Remonditöökoja hinnangul tulenes kahju vale pikkusega poltide kasutamisest, mille tõttu vigastati piduriklotse, nende kinnitusmehhanisme ja pidurisilindrit. Lisaks sai kahjustada rummu keere, mistõttu oli vajalik rummu vahetus.

Vajalike remonttööde maksumuseks oli 165 eurot. Kuna autojuhi arvamusel tulenes mitmete remonttööde tegemine tehniku veast, pöördus ta tarbijakaebuste komisjoni poole ning soovis nii autoabi teenuse eest tasutud summa (43 eurot) kui ka remonditööde tasu (165 eurot) hüvitamist.

Võlaõigusseaduse kohaselt on tegemist olulise lepingu rikkumisega, kui kohustuse rikkumise tõttu jääb lepingupool olulisel määral ilma sellest, mida ta õigustatult lepingust lootis. Lisaks tekitati komisjoni hinnangul teenuse osutamisega tarbijale otsest varalist kahju 165 euro ulatuses.

Kui asja on kahjustatud, hõlmab kahjuhüvitis eelkõige asja parandamise mõistlikud kulud ning võimaliku väärtuse vähenemise. Komisjon pidas põhjendatuks tarbija nõuet teenuse eest 208 eurot tagasi saada.

Toimetus ootab lugejate küsimusi
Saada
Tagasi üles
Back