Kolm põhjust, miks parimad töötajad soovivad ettevõttest lahkuda

Lahkumisavaldus

FOTO: Ants Liigus / Pärnu Postimees

Entrepreneur.com kirjutab kolmest olulisest põhjusest, miks ettevõtte parimad töötajad hakkavad uusi väljakutseid otsima.

Tööandjad ei aita neil karjääriteekonda paika panna

Ärivõrgustik LinkedIn viis tänavu 10 500 töövahetaja seas läbi uuringu, mille järgi leidsid 59 protsenti vastanutest, et põhjuseks, miks otsustati tööandjat vahetada, oli karjääri- ning arenguperspektiivide puudumine. Võrdluseks - kõrgem palk ja suuremad kompensatsioonid meelitasid töökohta vahetama 54 protsenti küsitletutest. Tänapäeval on ambitsioonikate töötajate jaoks üha olulisem pidev areng ning uute võimaluste olemasolu ning soovitakse, et tööandja suudaks seda kõike ka pakkuda. Seetõttu tuleks oma parimate töötajatega regulaarselt läbi viia arenguvestlusi, et saada ülevaade nende karjääriga seotud eesmärkidest ning võimalusel neid soove ka oma ettevõtte arendamisel arvesse võtta.

Töötajate edukus pole seotud ettevõtte edukusega

Kõik töötajad soovivad olla kindlad, et nende töö on oluline ning mõjutab selgelt tööd andva ettevõtte käekäiku. Sellegipoolest makstakse töötajatele palka ja preemiaid nende isiklike tulemuste põhjal, mitte ettevõtte tulemustega seonduvalt. Nad on osa protsessist, mitte tulemusest. Heaks võimaluseks parimaid töötajaid ettevõtte tulemuslikkusega siduda on neile sellest tulenevate preemiate, näiteks aktsiaoptsioonide määramine.

Tööandjad ei eduta ettevõttesiseselt

Ärivõrgustiku LinkedIn hiljuti avalikustatud globaalse värbamistrendide raporti järgi tähtsustasid 3800 küsitletud tippjuhist vaid 12 protsenti ettevõttesisest edutamist. Seega pole ime, et kui oma tööandja juures seisab tee püsti ees, hakkab suur osa ambitsioonikatest töötajatest varem või hiljem otsima võimalusi väljaspool ettevõtet. Asi ei ole ainult karjääri edendamises, vaid ka tunnustamises - pidev väljastpoolt talentide sisseostmine näitab pikaaegsetele töötajatele, et nende arengut ja panust ei peeta ettevõtte juhtide poolt märkimisväärseks.

Tagasi üles