Elektri tootmine Eestis endiselt languses

Tuulepark Ida-Virumaal.

FOTO: Toomas Huik

Elektritootmine Eestis vähenes oktoobris börsihindade langusest tulenevalt mulluse oktoobriga võrreldes 20 protsenti 782 gigavatt-tunnini, teatas võrguoperaator Elering.

Eesti elektritarbimine kasvas samal ajal kolm protsenti 718 gigavatt-tunnini. Eleringi teatel tingis kasvu mõnevõrra madalam välisõhutemperatuur. Oktoobri kokkuvõttes oli Eesti elektrisüsteemi bilanss 63 gigavatt-tunniga ülejäägis.

Eestit läbinud elektri transiitvoogude maht oli oktoobris üle kahe korra suurem kui aasta tagasi – 532 gigavatt-tundi. Transiidi kasvu põhjustasid tavapärasest suuremad energiavood Venemaa ja Balti riikide elektrisüsteemide vahel.

Taastuvenergia toodang langes oktoobris aastaga 23 protsenti languses, kuid toodangu osakaal elektri kogutarbimisest jäi sarnaselt eelnevatele kuudele 14 protsendi juurde.

Taastuvenergiat toodeti eelmisel kuul kokku 113,6 gigavatt-tundi, millest 60 protsenti toodeti biomassist, 39 protsenti tuulest ja üks protsent vee jõul. Ebasoodsad tuuleolud vähendasid tuuleenergia toodangut 30 protsenti.

Baltimaades kokku vähenes elektritootmine aastaga kaheksa protsenti. Vastukaaluks Eesti toodangu langusele kasvas Lätis tootmine 11 protsenti 482 gigavatt-tunnini ja Leedus kolm protsenti 252 gigavatt-tunnini.

Summaarne tarbimine Baltimaades jäi möödunud aastaga võrreldes samale tasemele: 2,24 teravatt-tundi.

Baltimaade elektribilansi defitsiit moodustas oktoobris kokku 726 gigavatt-tundi, kasvades aastatagusega võrreldes 20 protsenti. Hinnanguliselt 62 protsenti puudujäägist kaeti impordiga Põhjamaadest ja 38 protsenti impordiga kolmandatest riikidest.

Põhjamaades kasvas elektritoodang oktoobris nelja protsendi võrra 33,69 teravatt-tunnini ning tarbimine kahe protsendi võrra 31,96 teravatt-tunnini.

Põhjamaade summaarsest toodangust andsid Rootsi elektritootjad 41 protsenti, Norra 36 protsenti, Soome 17 protsenti ja Taani kuus protsenti. Selle aasta kümne kuu kokkuvõttes ulatub Põhjamaade elektribilansi ülejääk 14 teravatt-tunnini.

Tagasi üles