Istu, viis: Euroopa Komisjon kiitis Eesti eelarvekava

Euroopa Komisjoni peakorter Berlaymont Brüsselis.

FOTO: EMMANUEL DUNAND / AFP

Euroopa Komisjon avaldas täna oma arvamused euroala liikmesriikide tuleva aasta eelarvekavade kohta ja Eesti osutus taas pailapseks, olles üheks viiest riigist, kelle eelarvekava on stabiilsuse ja kasvu pakti nõuetega täielikult kooskõlas.

Eesti, kelle suhtes kohaldatakse stabiilsuse ja kasvu pakti ennetuslikku osa, on üks viiest riigist (lisaks Saksamaale, Luksemburgile, Madalmaadele ja Slovakkiale), kelle eelarvekava on stabiilsuse ja kasvu pakti nõuetega täielikult kooskõlas, teatas komisjon.

2014. aastal ületas Eesti oma keskpika perioodi eelarve-eesmärki ning nii eelarvekavas kui ka komisjoni prognoosis esitatud teabele vastavalt teeb ta seda ka 2015. ja 2016. aastal.

Pakti nõuetega ei ole komisjoni teatel märkimisväärses vastuolus ükski tuleva aasta eelarvekava. Mitmel juhul leiab komisjon siiski, et eelarve kavandatud kohandamine on väiksem kui stabiilsuse ja kasvu paktis nõutu või esineb selline oht. Sellised riigid on Leedu, Itaalia ja Austria.

«Euroala uue eelarveraamistiku kolmandal rakendamisaastal on enamiku riikide tegevus raamistiku nõuetega täielikult või üldjoontes kooskõlas. Euroala jätkab oma rahanduse olukorra parandamist, millele aitab kaasa majanduse taastumise hoogustumine,» märkis majandus- ja rahandusküsimuste ning maksunduse ja tolli volinik Pierre Moscovici.

«Euroopa Komisjoni analüüs näitab, et Eesti riigi rahandus on korras. Eesti on üks viiest euroala riigist, kelle eelarve vastab täielikult stabiilsuse ja kasvu pakti nõuetele, mis tähendab, et see on tehtud konservatiivsetel alustel ning vastutustundlikult,» ütles rahandusminister Sven Sester rahandusministeeriumi pressiteate vahendusel.

See on kolmas kord, kui komisjon eelarvekavasid hindab. Arvamuste alus on 2013. aasta mais jõustunud majanduse juhtimise teine pakett, mille eesmärk on parandada majandus- ja eelarvepoliitika koordineerimise tulemuslikkust euroalas.

ELi õigusaktide kohaselt tuleb kõigil euroala liikmesriikidel, kelle suhtes ei kohaldata makromajanduslikku kohandamisprogrammi, esitada oma eelarvekavad igal aastal 15. oktoobriks Euroopa Komisjonile ja eurorühmale.

«Euroopa Liidu majanduspoliitika koordineerimise raamistik on andnud häid tulemusi, aidates tagada majanduskasvu ning korras riigi rahandust,» ütles Sester. «Kõik riigid peavad reegleid täitma.»

Tagasi üles