Raudtee ja laevad saavad lisaraha

Raudtee.

FOTO: Urmas Luik

Euroopa Liidu 2007–2013 aastaks ette nähtud raha kasutamise lõpptähtaja saabumisega on selgunud paljude projektide lõppmaksumused, millest tulenevalt algatab majandus- ja taristuminister Kristen Michal muutused EL raha kasutamises.  

Kava muutmise tulemusena suunatakse veel 1,7 miljonit eurot Euroopa Regionaalarengufondi rahast näiteks Kihnu ja Vormsi liinidel sõitvate «Kihnu Virve» ja «Ormsö» laevade eest tasumiseks ning veel umbes 800 000 eurot Eesti Raudtee projekti, mille eesmärk on Tallinna läänesuunalist elektrirongide poolt kasutatavat kontaktvõrku ja alajaamu ümber kujundada.

 «Kuna on selgunud paljude projektide lõppmaksumused, siis teeme muudatusi, et maksimaalselt kasutada EL rahastust eesmärkide saavutamiseks. Transpordivaldkonnas suuname raha projektidesse, kus vajadus suurem - näiteks Kihnu ja Vormsi liini praamidele ning Eesti Raudtee kontaktvõrkude rekonstrueerimisse,» märkis majandus- ja taristuminister Kristen Michal pressiteate vahendusel.

Lisaks teeb minister ettepaneku täiendavalt Ühtekuuluvusfondi väiksemaid summasid suunata Tallinna ringtee rekonstrueerimise, Tallinn-Narva maantee Väo-Maardu teelõigu ja väikesadamate renoveerimise kulude katteks.

Transpordiinvesteeringute kava Ühtekuuluvusfondi kaudu toetatavate projektide nimekiri on koostatud mahus ligi 640 miljonit eurot, millest struktuuritoetus on umbes 525 miljonit eurot.

Tagasi üles