Teaduste Akadeemia tahab Arengufondilt tulevikuseire üle võtta

Tarmo Soomere

FOTO: Sander Ilvest

Eesti Teaduste Akadeemia toetab igati käimasolevat Eesti Arengufondi reorganiseerimisprotsessi ja on valmis enda kanda võtma vastutust Arengufondi tegevuse eest tulevikuseire vallas.

Akadeemia märgib riigikogu juhatusele ning erinevatele ministritele ja komisjonidele saadetud kirjas, et peab kindlasti vajalikuks, et Eesti riigile tervikuna strateegiliselt oluliste aspektide ja tulevikustsenaariumide analüüs toimuks professionaalselt ja proaktiivselt. «Selle aluseks on ulatuslik faktide kogum ning võimekus neid süstematiseerida ja analüüsida, mis praegusel Arengufondil on selgelt olemas,» kirjutab akadeemia president Tarmo Soomere, vahendab BNS. 

Kuna sageli on tulevikuseire ülesannete lahendamisel akadeemia hinnangul aga märksa olulisemad kesksete küsimuste formuleerimisoskus, võimekus ebatäpsete ja mittetäielike andmestike kiuste jõuda korrektsete, teaduspõhiste ja adekvaatselt põhjendatud järeldusteni, samuti oskus selekteerida erinevate mudelite prognoosidest välja tegelikult realiseeruda võivad projektsioonis, siis on oluline analüüsi kaasata parim võimalik akadeemiline kompetents.

Akadeemia arvates peaks tulevikuseire olema sõltumatu päevapoliitikast ja sellega peaks tegelema suhteliselt väike arv, 5-10 eksperti. Kuigi seiret tuleks teha riigikogu järelevalve all, peaks see paiknema väljaspool riigikogu struktuuri, näiteks Teaduste Akadeemia juures.

Lisaks peaks see kaasama parima akadeemilise kompetentsi.

Tagasi üles