Majanduskomisjon tahab Arengufondi tükkideks teha

Maris Lauri

FOTO: Jaanus Lensment / Postimees

Majanduskomisjon kuulas tänasel istungil Maris Lauri ülevaadet Arengufondist ja otsis arutelu käigus lahendusi, kuidas fondi tegevus peaks jätkuma.

Ühiselt leiti, et Arengufondi tegevus praegusel kujul jätkuda ei saa ja vaja on läbi viia muutusi. Komisjon otsustas pöörduda fraktsioonide ja valitsuse poole, et kaaluda Arengufondi investeerimisportfelli üleandmist Kredexile ja Startup Estonia üleandmist EASile, teatas riigikogu. 

Seire osas oli diskussioon laiem. Leiti, et Arengufond ei pea koostama ministeeriumitele arengukavu. Arutleti ka, kas ja kuidas võiks toimuda Eesti pikaajalise arengu seire.

«Arengufondis on tegeletud ja tegeletakse ka praegu Eesti riigi jaoks väga oluliste asjade ja teemadega,» ütles Lauri. Tema sõnul tekib aga küsimus, kas need tegevused ei peaks olema riigiaparaadi mõnes teises osas ja kas fondi töö on korraldatud parimal võimalikul viisil. Puudusena nimetas Lauri nõrka seost fondi investeeringute ja seire suuna vahel.

Lauri märkis, et Arengufondi tuleviku puhul tuleb arvestada üldisemat riigi efektiivse ja tulemusliku toimimise konteksti.

Arengufondi investeeringutega seotud tegevused on Lauri hinnangul olnud üldjoontes edukad, kuid tulenevalt nende tihedast seotusest teiste riiklike ettevõtluse tugimeetmetega, peaks Arengufondi investeerimisüksus loogiliselt paiknema mitte Riigikogu, vaid näiteks ettevõtlusministri alluvuses.

Komisjoni esimees Toomas Kivimägi näeb ühe võimalusena anda Arengufondi investeerimisportfell üle KredExile, kellel on vastav kompetentsus olemas. Samuti on võimalik investeeringutega seotud tegevused viia EASi alla.

Seireüksuse paiknemise võimalike kohtadena nimetati Arengufondi ennast, Riigikantseleid, ministeeriumite eri üksusi, Riigikogu kantseleid, EASi ja Teaduste Akadeemiat.

Koroonaviiruse leviku ülevaade Eestis ja maailmas.
Vaata statistikat
Tagasi üles