Sisuturundus

Hea töökeskkonna loomise võti on koostöö

Floorini meeskond meeleolukal rabamatkal

FOTO: Floorin

Eluterve organisatsioonikultuur ja meeldiv töökeskkond loovad ettevõttele hea tööandja maine. Uuringute järgi on aga hea maine see, mis aitab ettevõttesse meelitada ja seal hoida oma ala tippspetsialiste. Mainekujunduse kasu ettevõttele tajub ka puitmajatehase Timbeco Woodhouse OÜ juhatuse liige Siim Leisalu, kelle sõnul teevad hea töökeskkonna loomiseks ettevõttes tihedat koostööd personalijuht ja tippjuhtkond.  

Leisalu selgitab, et Timbecos saab töökeskkonna loomine alguse tippjuhi ja personalijuhi koostööst, kelle kaudu viiakse sõnum ja muudatused igapäevaselt töökeskkonna loomise ning tagamisega tegelevate keskastmejuhtideni. «Ettevõtte juht ja personalijuht peavad töötama ühtse üksteist täiendava meeskonnana, et saavutada ettevõttele maksimaalne kasumlikkus. Ettevõtte strateegiast tulenevalt töötavad nad koos välja kogu ettevõtte kui tööandja väärtused, mille üheks lahutamatuks osaks on töökeskkond.»

Leisalu sõnul on nende ettevõtte tugevuseks teotahteline meeskond, kes tahab teha vägevaid ja erilisi asju ning liiguvad sisemiselt mõtteloosungi «one step ahead building solutions» (ehituslahendused samm ees) poole. «Meie inimesed on väga aktiivsed ja töökad ning neile meeldib väljakutseid vastu võtta. Meile on omane roheline ja perekeskne mõtteviis ning meie eesmärk on hoida keskkonda ning parandada inimeste elukvaliteeti. Oleme arvamusel, et paindlik ja perekeskne töökorraldus on kasulik nii tööandjale kui ka töövõtjale ning seda saab edukalt luua ka tootmisettevõttes.

Ühiselt veedetud kvaliteetaeg on oluline töötajate ühtsus- ja meeskonnatunde tõstmiseks ning seetõttu panustab Timbeco Woodhouse suurima heameelega ühisüritustesse alates spordivõistlustest, jõulupidudest ja suvepäevadest kuni mitmepäevaste suusareiside ning pereüritusteni. Kollektiivselt ja aktiivselt lüüakse kaasa rahvaspordisündmustel nagu Tartu Maraton, Kuldkala, Käi Jala jne. Firma suvepäevad on näiteks alati mõeldud kogu perele.»

Floorin: meie kalleim vara ongi meie töötajad

Ka põrandakattematerjalide müüja Floorin ASi büroo juhataja Riina Õunapuu sõnul on ääretult oluline hea organisatsioonikultuur ja ühtehoidvad töötajad. Tema sõnul on tugeva meeskonna loomisel ühest küljest oluline, et inimestega oleks mõnus koos töötada ning teisalt, et töötajad jagaksid ettevõtte põhiväärtusi. See tagab motiveeritud ja lojaalsed töötajad, kes soovivad ettevõtte tootlikkuse panustada.

«Oskused on õpitavad, kui töötaja ja tööandja väärtushinnangud kattuvad. See omakorda suurendab ka töötaja tahet oma töösse maksimaalselt panustada,» sõnab Õunapuu, lisades, et nende ettevõttes ootab iga uut töötajat kahenädalane sisseelamiskoolitus, milles osaleb enamik kolleege. Nii saadakse omavahel tuttavaks ja omandatakse vajalikud teadmised ning inimene teab, kelle poole millise küsimusega ettevõttes pöörduda. Uus töötaja kaasatakse alati koheselt nii töösse kui ka töövälistesse tegevustesse.

Töövälistest tegevustest on Floorinis mõned traditsioonilised sündmused, mida koos tähistatakse: ettevõtte sünnipäev klientidega suuremalt või väikeses töötajate ringis, suvepäevad koos peredega mõnes looduskaunis paigas, et ka pereliikmed ettevõtte tegevust mõistaksid, ning talvepäevad Lõuna-Eestis, kus tutvustatakse ettevõtte eesmärke tulevaks aastaks ja sporditakse koos. Ja kui töötaja leiab ise mõne huvitava ja kasuliku kursuse, püütakse talle sedagi võimaldada, et pakkuda töötajale võimalust end arendada.

«Rakendame Floorinis meeskondlikku tulemustasu – kui ettevõtte tulemused on head, on see tänu kõigi ühisele panusele. Individuaalset panust tunnustame teatripileti või spaakülastuse näol,» räägib Õunapuu. Sünnipäevadel töötajaid meeles pidades püütakse lähtuda nende huvialast või hobidest. «Kui töötaja end tööl hästi tunneb, on tema tulemused paremad. Ta ei kiirusta uusi töökohti otsima ja on tõenäoliselt ka kodus pühendunum – seega on tema töö- ja pereelu suuremas tasakaalus. Hea töökeskkonnaga ettevõtte töötajad on õnnelikumad, mille tõttu on kaadri voolavus väiksem ja seega ettevõtte majandustulemused paremad.» 

Floorini ärikliendihaldur-piirkonnajuhi Kristjan Lukka töötab ettevõttes alates aastast 2013. Tema hindab kõrgelt meeldivat ja professionaalset meeskonda, toredaid ühisüritusi ning tegevjuhi niisugust juhtimisstiili, kus jagatakse julgelt alluvatele rohkem vastutust. «Mind stimuleerib tööl lisaks väärilisele tasule, boonustele ja vaheldusrikkale tööle hooliv meeskond, kus on niinimetatud «õlatunne». Toreda töökeskkonna loob ka meie kollektiivi ühine huumorisoon,» kirjeldab Lukka.

Ärikliendihaldurile-tootespetsialistile Tanel Aruojale meeldib Floorini juures, et esiteks tehakse head asja – põrandakatted on kvaliteetsed ning see annab aluse jätkusuutlikule ärikeskkonnale, kuid tähtis on kindlasti ka meeskond. «Mõistagi tekib meil lahkhelisid, kuid noad jäävad köögisahtlisse ja mädasid õunu meie oksal ei ole. Astun hommikul uksest sisse hea tundega ja personaalsest vaatevinklist saan palju õppida, areneda ning ennast teostada, ilma selleta oleksime emotsioonitud robotid. Mul on hea meel, et meie juht seda oluliseks peab, olles tavapärasest teistsuguse juhtimisstiiliga: tal on visioon, ta väärtustab ettevõtte ja töötajate arengut, on ambitsioonikas ja ettevõtlik.»

Artiklit toetatakse Norra toetuste 2009-2014 programmist "Sooline võrdõiguslikkus ning töö- ja pereelu tasakaal."

Tööandja maine muutub aina olulisemaks

Mais 2015 Palgainfo Agentuuri läbi viidud tööandjate ja töötajate tööturu- ja palgauuringu tulemuste kokkuvõttest selgus, et tööandjad palku tõstma ei kiirusta, pigem panustatakse mainele. Tööandjatelt küsiti, kuidas reageerib nende organisatsioon tööjõupuudusele. Üle poolte küsitluses osalenutest märkis, et panustatakse rohkem värbamistegevustesse ja organisatsiooni maine kujundamisesse, samuti on tööd olemasolevate töötajate vahel ümber korraldatud.

Tööotsijate juures määrab uuringu järgi võrdsete pakkumiste puhul töötaja valiku tööandja hea maine. Mõistmaks paremini, kuidas teevad töötajad tööturul valikuid ning millist rolli mängib selles tööandja maine, uuriti Palgainfo Agentuuri ja Brandemi poolt erinevaid tõmbe- ja tõuketegureid ehk mis mõjutab töötajate puhul tööandja kasuks otsustamist, kui valida on mitme sobiva pakkumise vahel. Selgus, et enamiku töötajate jaoks on ühe või teise tööandja kasuks otsustamisel olulised ja väga olulised kriteeriumid hea tööandja maine (mis tingimata ei tähenda tuntust), organisatsiooni stabiilselt head majandustulemused ning organisatsiooni sotsiaalne vastutustundlikkus.

Töökeskkonna kvaliteedi arendamise on südameasjaks võtnud Vastutustundliku Ettevõtluse Foorum. Miks peaks ettevõte panustama hea töökeskkonna loomisele? Loe lähemalt uus.csr.ee

Koroonaviiruse leviku ülevaade Eestis ja maailmas.
Vaata statistikat
Tagasi üles