Uuring: Eesti ettevõtete juhtide jaoks on innovaatilisus tagaplaanil

Uuring: Eesti ettevõtetes on innovaatilisus tagaplaanil

FOTO: PantherMedia

Eile esitletud EASi Juhtimisvaldkonna uuringust selgus, et kuigi Eesti ettevõtteid hoitakse hästi käimas, on uusi ideid vähevõitu.

Erinevalt kõige kõrgemalt arenenud riikides tegutsevatest firmadest investeerivad Eesti päritolu firmad jätkuvalt suhteliselt vähem arendustegevustesse.

Uuringust selgus, et firmad on valdavalt üle kapitaliseeritud  ehk paljudel on palju vaba raha, samas ollakse selle investeerimisel ettevaatlikud. Ettevõtete efektiivsus on viimastel aastatel suurenenud, eriti valdkondades, kus on tugev (välis)omaniku surve. Innovaatilisus on jäänud teiseplaaniliseks – tähelepanu on pigem masinavärgi käimas hoidmisel. Uued ideed sünnivad pigem koos uue ettevõttega, mitte olemasoleva ettevõtte siseselt.

Samas on viimase viie aasta jooksul märkimisväärselt kasvanud Eesti juhtide osalemine tippülikoolide programmides.

Eriti just Eestis paiknevad suurfirmad on saatnud hulgaliselt oma juhte kõigilt tasanditelt õppima tippülikoolidesse, mille populaarsusedetabeli tipus on pigem Euroopas asetsevad koolid ja (E)MBA ja täiendõppe programmide lõpetanuid on perioodil 2010-2015 tekkinud märkimisväärne hulk.

2015. aasta maist juulini viisid Civitta ja Estonian Business School EASi tellimusel läbi uuringu, mille käigus kaardistati Eesti ettevõtete juhtimispraktikaid. Uuringu käigus viidi 356 ettevõttes läbi ankeetküsitlused, 83 ettevõttes personalijuhtimise ankeetküsitlused, 25 üldist intervjuud juhtidega, 4 fookusgrupi vestlust juhtide, konsultantide ja õppejõududega, 17 süvaintervjuud juhtidega ning samuti loodi ülevaade ilmunud kirjandusest ja toimunud temaatilistest konverentsidest.

Tagasi üles