EKI ekspertide hinnangul majanduse üldolukord septembris paranes

Konjuktuuriinstituudi juhtivteadur Leev Kuum (paremal) ja instituudi juht Maire Josing.

FOTO: Mihkel Maripuu

Eesti Konjunktuuriinstituudi (EKI) eksperdid-analüütikud hindasid septembris Eesti majanduse üldolukorda 5,4 punktiga, mis on 0,2 punkti võrra kõrgem kui eelmisel vaatlusel juunis.

Septembrikuu hinnangutest nähtub, et Eesti majanduse hetkeolukord on võrreldes juuniga natuke paranenud, nagu eksperdid ka prognoosid, kuid kvalitatiivset muutust paremuse poole pole toimunud, seisab kolmanda kvartali konjunktuuris, vahendab BNS. 

Jätkub küll mõõdukas majanduskasv, ent paljudel ettevõtetel on kujunenud turusituatsioonis üha keerulisem areneda ja investeerida. Üldist ebakindlust põhjustavad endiselt julgeolek Euroopas ja eelkõige Vene-Ukraina konflikt, mis pidurdab väliskaubanduse arengut, märgivad eksperdid.

Investeeringute olukorda hindasid eksperdid-analüütikud septembris juba kuuendat kvartalist järjest ebarahuldavaks, seekord 3,5 punktiga. Teatavasti kahanesid investeeringud põhivarasse esimeses kvartalis 9,6 protsenti ja teises kvartalis 1,8 protsenti. Teisel poolaastal on oodata investeeringute mõningast elavnemist, kuid tõenäoliselt jäävad kapitalikulutused tänavu ebarahuldavale eelmise aasta tasemele.

Ettevõtteid mõjutab investeeringute kasuks otsustamisel endiselt turgude ebakindlus ning ka tootmise kasumlikkuse vähenemine, seda eelkõige tööjõukulude kiire kasvu tõttu.

Eratarbimise olukorda hindasid EKI eksperdid-analüütikud septembris heaks, nagu seda on tehtud ka kolmel varasemal aastal. Positiivse hinnangu aluseks on eratarbimise kiire kasv käesoleval aastal, mis on saanud võimalikuks tänu reaalpalga suhteliselt kiirele kasvule ja hõive paranemisele.

Eesti praeguse majandusolukorra võrdlus aastatagusega näitab, et eksperdid hindavad eratarbimise osas käesolevat aastat paremaks, investeeringute osas halvemaks ja majanduse üldolukorda enam-vähem samaks.

Kuue kuu pärast prognoosib 15 protsenti ekspertidest, et majanduse üldolukord on siis parem, 80 protsenti ootab olukorra samaks jäämist ja 5 protsenti halvenemist.

Investeeringute ja eratarbimise osas ootavad olukorra paranemist vastavalt 37 ja 21 protsenti ekspertidets, 47 protsenti prognoosib, et investeeringute osas on olukord umbes sama kui praegu ja eratarbmise osas arvab sama 68 protsenti.

Septembri küsitluse kohaselt võib ka oodata lähemal poolaastal mõõdukat ekspordi ja impordi mahu suurenemist püsihindades. Kaubandusbilansi arengute osas näitab ekspertide hinnang, et eeloleval 6 kuul on võimalik selle mõõdukas halvenemine.

Ekspertide septembrikuu hinnangul on tarbijahinnad kuue kuu pärast hinnad praegustest siiski kõrgemad, kuigi hinnang sellele ei olnud üksmeelne.

Tagasi üles