Eesti Meremeeste Sõltumatu Ametiühing kaebab transiidikeskuse kohtusse

Eesti meremeeste sõltumatu ametiühingu (EMSA) pikaaegne esimees Jüri Lember peab kihutuskõnet.

FOTO: Mihkel Maripuu

Eesti Meremeeste Sõltumatu Ametiühing (EMSA) kaebab ASi Transiidikeskus kohtusse, kuna pole rahul varem ettevõtte usaldusisikuna töötanud Sergei Mastepani töölt kõrvaldamisega.

«Esimese asjana esitame hagi usaldusisiku ebaseadusliku töölt vallandamise kohta, võibolla koostame ka teise hagi,» ütles EMSA esimees Jüri Lember BNSile. Ta lisas, et EMSA on palganud kaks advokaadibürood, kes hagide koostamise ja lihvimisega praegu tegelevad.

«Endise usaldusisiku Sergei Mastepani töölt kõrvaldamise põhjused olid meie arvates ikka väga otsitud. Tavatöötaja vallandamiseks polnud need kindlasti piisavad,» rääkis Lember.

Transiidikeskuse juhatuse esimees Erik Laidvee on varem BNSile öelnud, et Mastepani töösuhte peatamine ei olnud seotud tema staatusega ametiühingus, vaid distsiplinaarrikkumistega.

«Töösuhte lõpetamine Sergei Mastepaniga ei ole seotud tema usaldusisiku staatusega EMSAs. Mastepan on viimase viie kuu jooksul toime pannud viis distsiplinaarrikkumist seoses töölepingu tingimuste rikkumise ja tööandja maine kahjustamisega ning sai ka mitu hoiatust, kuid käitumine sellest ei muutnud,» rääkis Laidvee.

Lemberi sõnul heideti Mastepanile ette eelkõige seda, et ta osales septembri keskel EMSA korraldatud piketil, mille eesmärk oli Lemberi sõnul tähelepanu juhtimine ettevõttes kujunenud ebanormaalsele õhkkonnale. «Töötajad nõudsid ohutut töökeskkonda ettevõttes ja nende valitud seadusliku esindaja tunnustamist juhtkonna poolt ja kollektiivläbirääkimiste alustamist,» ütles Lember.

Lemberi sõnul on transiidikeskus valinud väga vale tee, kuidas oma töötajatega suhelda ja ettevõttes töötamiseks vajalikku õhkkonda luua. «Viimasel koosolekul üks töötaja ütles naljaga pooleks, et neil on olnud tavaks, et keegi enne lõunat saab kolm hoiatust,» märkis Lember. «Kolme töötajat on veel hoiatatud ja nad ka välja kutsutud.»

Transiidikeskus lõpetas töösuhte 49 ettevõtte töötaja ja EMSA liikme poolt usaldusisikuks valitud Sergei Mastepaniga eelmise nädala neljapäeval. «Tänaseks on Transiidikeskuse AS töötajad avaldanud soovi töötajate usaldusisiku seaduse alusel töötajate usaldusisiku valimiseks ning üldkoosoleku kokkukutsumiseks. Tööandjani on jõudnud töötajate poolt koostatud teade, millele on 32 töötajat alla kirjutanud,» rääkis Laidvee. Lemberi hinnangul on aga allkirjad initsieeritud ja transiidikeskuse eesmärk leida juhtkonnale meelepärane usaldusisik.

Vastavalt seadusele saab üldkoosleku, kus valitakse ettevõtte usaldusisik, kokku kutsuda 10 protsenti tööandja töötajatest ning üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui sellel osaleb vähemalt pool tööandja töötajaskonnast. Transiidikeskuses töötab 222 inimest, neist 70 kuulub EMSAsse.

Tagasi üles