Gasum loobub Balticconnectori projektist

Gasum Oy töötajad hoiavad tankimisel silma peal.

FOTO: Gasum Oy

Varem koos Eleringiga Soome-Eesti gaasiühenduse projekti Balticconnector vedanud Soome energiakontserni Gasum hinnangul ei ole gaasiühenduse loomine siiski majanduslikult tasuv, mistõttu ettevõte distantseerib end projektist.

Projektides osalemiseks peavad projektid olema majanduslikult tasuvad. Uuringute alusel on Gasum jõudnud seisukohale, et Balticconnectori projekt pole tasuv ning Soome turul pole selle ega Lõuna-Soome piirkondliku LNG-terminali jaoks piisavalt nõudlust, vahendab BNS.

«Soome gaasiturg ja selle tulevikuväljavaade on oluliselt muutunud pärast 2008. aastat, kui alustati projektide planeerimisfaasi. Gaasi konkurentsivõime on halvenenud ning gaasitarbimine on vähenenud,» teatas Gasum.

Gasum jätkab Põhjamaade gaasituru arendamist, seisab pressiteates. «Soomes on nõudlust LNG järele, eriti kasutajate jaoks väljaspool gaasivõrku ja transpordisektoris, kuna LNG on konkurentsivõimeline alternatiiv naftakütustele,» seisab teates.

Soome ja Eesti taotlevad kahe riigi vahele kavandatavale Balticconnectori gaasijuhtmele Euroopa Liidu (EL) toetust, otsustas Soome valitsuse majanduspoliitika komisjon reedel.

Balticconnectori Soome-poolsete tööde teostamiseks luuakse riigifirma, mis vastutab projekti elluviimise eest.

Soome majandusministri Olli Rehni sõnul ei ole gaasijuhet võimalik ehitada ilma Euroopa investeerimistoetuseta. Soome peab projekti elluviimise vältimatuks eelduseks, et 75 protsenti sellest kaetakse EL-i CEF-i investeerimistoetusega.

Balticconnector koosneb 81 kilomeetrisest merealusest gaasi ülekandetorust, 22 kilomeetri pikkusest Soome maismaal paiknevast gaasi ülekandetorust ning 47 kilomeetri pikkusest Eesti maismaal paiknevast gaasi ülekandetorust koos gaasivoogusid võimaldavate kompressorjaamadega mõlemal pool Soome lahte. Balticconnector võimaldab Eesti ja Soome ülekandevõrkude vahelisi gaasivoogusid kuni 7,2 miljonit kuupmeetrit ööpäevas.

Balticconnectori maksumuseks on kavandatud 250 miljonit eurot, millest Eesti osa maksumus oleks 130 miljonit eurot. Eesti-Läti vahelise ühenduse tugevdamine läheb maksma 35 miljonit eurot. Ehituskulud on kavas jaotada Eesti ja Soome vahel vastavalt investeeringute geograafilisele paiknemisele.

Tagasi üles