Maaülikooli teadlased koolitavad Ukraina piimatootjaid

Lehmad

FOTO: SCANPIX

Maaülikooli teadurid koolitavad arengukoostööprogrammi projekti raames Ukrainas Tšernigivi oblastis asuvaid piimatootmisega tegelevate ettevõtete töötajaid.

9.-12. septembrini külastasid Maaülikooli teadurid Eesti-Ukraina arengukoostööprogrammi projekti raames Ukrainas Tšernigivi oblastis piimatootmisega tegelevaid põllumajandusettevõtteid, et aidata neil rakendada konkurentsivõimelise ja keskkonnasõbraliku piimakarja jätkusuutlikku majandamismudelit.

«Tuginedes kaasaegsetele tehnoloogiatele ja teadmussiirde eduka rakendamise kogemusele põllumajanduses, saab Eesti Maaülikooli teadlastest ekspertgrupp olla abiks Ukraina piimatootmisettevõtetele majandusliku efektiivsuse ja konkurentsivõime tõstmisel,» sõnas Maaülikooli põllumajandus- ja keskkonnainstituudi taimekasvatuse ja rohumaaviljeluse osakonna teadur Karin Kauer.

Projekti tegevuste läbiviimiseks on kaks aastat, mille käigus valitakse piimakarjakasvatuse piirkonnas välja testfarmid, teostatakse nende põhjalik söödatootmise ja loomakasvatus analüüs ning seejärel antakse konkreetsed soovitused tootmise efektiivsemaks muutmiseks. Projekti käigus koostatakse testettevõtetele konkreetne mitmeaastane tegevusplaan ning järeltegevusteks on tegevusplaani täitmise kontrollimine, vajadusel ka täiendamine. Projekti testettevõtted asuvad Põhja-Ukrainas Tšernigivi oblastis Iltšjanski rajoonis.

Projekti Ukrainapoolne partner on mittetulundusühing «Narodna Rada Tšernigovsinõ» . Projekti rahastab välisministeerium arengu-ja humanitaarabi vahenditest.

Tagasi üles