Eesti Energia: 10 miljoni maksmine ilma hanketa on tänaste põhimõtetega vastuolus

Narva elektrijaam.

FOTO: Sander Ilvest

Eelmine juhatus sõlmis miljoneid eurosid teeninud Lexicon Partners finantsnõustajatega, nüüdne Evercore, lepingu Jordaania põlevkiviõli- ja elektriprojekti raames 2008. aastal, teatas Eesti Energia.

Taolised lepingud sisaldavad enamasti kindlat fikseeritud töötasu ja projekti õnnestumise tasu. Aastast 2008 on erinevate projektide raames Evercore'ile sõlmitud lepingute alusel tasutud suurusjärgus 10 miljonit eurot tellitud konsultatsiooniteenuste eest.

2011. aastal liikus leping Eesti Energialt üle Jordaania projekti ühisettevõttele (Enefit Jordan). Samad nõustajad on konsulteerinud Eesti Energiat ka näiteks võimaliku börsileviimise, Utah'i põlevkivimaardla ostu investeeringu ning 2000ndate alguses päevakorral olnud Narva Elektrijaamade erastamise juures.

Täna ei ole Eesti Energial meedias nimetatud nõustajaga ühtegi kehtivat lepingut. Küll aga nõustavad nad Jordaania projekti raames sealset ühisettevõtet rahastamisel. Ehk siis kehtiv leping on Jordaania projekti ühisettevõttel (Enefit Jordan), mis katab nii uute investorite kaasamist kui ka laenuraha hankimist. See leping on sõlmitud eelmise juhatuse poolt ja kehtib kuni rahastamise lõpuleviimiseni, mis toimub eeldatavalt selle aasta jooksul.

Nii välisprojektid, võimalik börsileviimine kui ka Enefit 280 õlitehase projekt on keerukad ja vajavad põhjalikku ettevalmistust, mistõttu on tavapärane praktika, et sellistes projektides osalevad ka erinevate valdkondade tippnõustajad nii õigus, finants kui ka tehnilistes valdkondades. Enne selliste lepingute sõlmimist korraldatakse ka vajalikud hanked. Evercore ja Lexicon Partners'iga sõlmitud konsultatsioonilepingu puhul hanget ei toimunud. Selle otsuse tagamaade kohta on kõige õigem pärida Eesti Energia eelmiselt juhatuselt või eelmiselt nõukogu esimehelt. Eesti Energia kontsernis täna kehtivate hankekordade ja põhimõtetega on selline otsus vastuolus.

Mis puudutab Jordaania elektrijaama projekti, siis läbirääkimised osaluse vähendamiseks ja rahastajate leidmiseks on lõppjärgus. Loodetavasti saame tulemustest raporteerida selle aasta lõpuks. Jordaania projekti finantseerimise nõustamisel on tulemustasu, kuid see sõltub saavutatavast tulemusest ehk projekti rahastamine tuleb lõpule viia ja summa arvestatakse kaasatud kapitalilt. Kui Jordaania projekti rahastamine ei õnnestu, siis tulemustasu ei maksta, seisis ettevõtte pressiteates.

Tagasi üles
Back