Luman: ettevõtjate piiramine suretab loovat vaimu

Toomas Luman

FOTO: Peeter Langovits

On kaks üha levinumat probleemi, millega tuleb tegeleda ka kaubandus-tööstuskojal, nentis organisatsiooni juht, ettevõtja Toomas Luman 18. ärihooaja avakõnes. 

«Esiteks, õiguskeskkonda üha paremaks lihvida soovides on paljud valdkonnad jõudnud regulatsioonide detailsusega tasemeni, mis ammu on ületanud optimaalse ja mõistliku,» sõnas Luman. See pole probleem mitte vaid ettevõtjatele. Säärased kitsenevad raamid vähendavad loovust ja vastutust, mistõttu sünnib vähem uusi ideid.

«Koos regulatsioonide pideva täienemisega oleme kojas paraku olnud tunnistajaks sellelegi, et kui isiku õigusi püütakse pigem kärpida ja piirata, siis riigi ja avaliku võimu õigused kipuvad pigem suurenema,» jätkas ta. Luman märkis, et mõneti võis seda kohata ka hiljutistes maksuseaduste muutmise kavades, kuid mitte ainult.

See ei tähenda, et ettevõtlus tuleks kolida Lätti, ent sellistele arengutele tuleb tähelepanu juhtida ning seisma sellest eest, et hiilivalt ei jõuaks kätte olukord, kus õiguste, kohustuste ja vastutuse tasakaalustamatus piirab ebamõistlikult ettevõtlikku ja loovat vaimu.

«Pidev soov kaitsta näiliselt nõrgemat, tähendab ettevõtja jaoks üldjuhul tegevuse piiramist, kulutusi või vastutuse suurenemist – kaupmehe eest kaitstakse tarbijat, tööandja eest töötajat, töösturi eest elanikke, võlausaldaja eest võlgnikku jne. Kes aga kaitseb või millega julgustame sellises olukorras ettevõtjat või ettevõtlusega alustamist?» küsis kaubanduskoja juht.

Ettevõtlusega tegelemine on vabatahtlik ja nii võib mõnigi ettevõtja otsustada, et ta pidevalt kitsamaks muutuva puuri seest välja astub ja läheb üle kaitstute poolele, sest nii on kindlam ja mugavam.

Tagasi üles