Keskkonnaministeerium: põlevkivi kaevandamise aastamäär ei kao

Põlevkivi kaevandamine Narva karjääris.

FOTO: SCANPIX

Põlevkivi kaevandamise limiit ei kao, ent tuleneb ka edaspidi põlevkivi arengukavast, mille kinnitab sarnaselt tänasele regulatsioonile ka tulevikus riigikogu.

Viimasel paaril aastal on toimunud pidev diskussioon regulatsioonide ning saastetasude karmistamisest põlevkivitööstuse saastamise vähendamise eesmärgil.

«Oleme jõudnud selgusele, et põlevkivitööstusest tingitud summaarset mõju keskkonnale, inimeste tervisele ja majandusele aitab kõige paremini selgitada väliskulude metoodika abil arvutatud reaalse kahju ja sektorist saadava kasu võrdlus, ütles Keskkonnaministeeriumi asekantsler Ado Lõhmus, lisades, et põlevkivisektorist tingitud negatiivse mõju hinnastamine annab edaspidi otsustajatele kompleksse info, mistõttu on võimalik ja mõistlik põlevkivi aastase kaevandamismäär perioodiliselt iga viie aasta tagant üle vaadata.

Nii maapõueseadus kui ka põlevkivi arengukava 2016–2030 on ministeeriumide vahelisel kooskõlastusringil. Väliskulude hindamise metoodika on plaanis paika saada 2017. aastaks.  

Maapõueseaduse eelnõus kavandatud muudatus, millega tuuakse põlevkivi kaevandamise aastamäära kinnitamine seaduse tasandilt Vabariigi Valitsuse tasandile, annab valitsusele iga viieaastase perioodi järel võimaluse otsustada limiidi suurendamise või vähendamise üle.  

«Põlevkivi kasutamise riikliku arengukava 2016–2030» eelnõus nähakse ette 20 miljoni tonni piirangu jäämine vähemalt 2020. aasta lõpuni ja selle muutmine ei ole täna keskkonnakaalutlustel põhjendatud. 

Tagasi üles
Back