iDeal kampaania

EBS: juhioskuste arendamisel tuleb keskenduda tulemuslikele tegevustele

EBSi Rahvusvahelise ärijuhtimise MBA õppekava juht Ester Eomois

FOTO: EBS

EBSi Rahvusvahelise ärijuhtimise MBA õppekava juhi Ester Eomoisi sõnul ei peaks tänane tippjuht keskenduma mitte niivõrd oma isikuomadustele ja juhtimisstiilile, vaid tegevustele, mis aitavad tulemusi saavutada.

Eomoisi sõnul on juhtimiskeskkond palju muutunud: muutused toimuvad kiiresti, väljakutsed on keerulised ja seotud mitmete omavahel põimunud põhjustega. Tihti on juhid koormatud väga suure infovooga, millest on keeruline välja noppida olulist.

Creative Leadership Center’i eelmisel aastal läbiviidud rahvusvahelises uuringus uuriti tippjuhtidelt (Hiina, Egiptuse, India, Singapuri, Hispaania, UK, USA), mida nad peavad peamisteks väljakutseteks järgnevatel aastatel. Eesti küll selles uuringus ei osalenud, kuid on kasulik õppida teiste kogemustest:

Arendada juhtmisoskuste tulemuslikkust

Väljakutseks on selliste oluliste juhtimisoskuste arendamine nagu aja juhtimine, ülesannete prioritiseerimine, strateegiline mõtlemine, otsustamine ja ülesannete kiirem lahendamine – seega oskused,  kuidas olla juhina oma töös efektiivsem.

Teiste inspireerimine

Väljakutse on oskuste  arendamine, mis inspireerivad ja motiveerivad teisi kindlustades töötajate rõõmsa meele ja rahulolu tööga. Oluline on ka inspireerida alluvaid töötama efektiivsemalt ja pühendunumalt.

Meeskondade juhtimine

Väljakutse on meeskondade loomine, nende arendamine ning juhtimine; kuidas julgustada meeskondi iseseisvalt tegutsema, neid toetada ja kuidas juhtida erineva suuruse, eesmärgi ja asukohaga meeskondi.

Töötajate arendamine

 Väljakutseks on töötajate arengupotentsiaali maksimaalne kasutamine ning uute oskuste arendamine. Olulise vahendina on kasutusel mentorlus ja coaching metoodikad.

Muudatuste juhtimine

Väljakutseks on muudatuste algatamine, juhtimine, mobiliseerimine ja muudatuste mõju mõistmine. Kuidas lahendada muudatustest tekkivaid tagajärgi ja ületada vastupanu muudatustele.

Ettevõtte siseste huvigruppide ja poliitika juhtimine

Väljakutseks on suhete, sisepoliitika ja ettevõtte maine juhtimine. Oluline on toetuse leidmine otsustele ning koostöö teiste osakondade, huvigruppide ning ettevõtte tippspetsialistidega.

Koroonaviiruse leviku ülevaade Eestis ja maailmas.
Vaata statistikat
Tagasi üles