Kaks kolmandikku tööandjatest tunnetab tööjõupuudust

Töökäte nappust tunnetab juba 2/3 tööandjatest.

FOTO: SCANPIX

Vajalikke töökäsi on Eesti ettevõtjatel ühe raskem leida – juba kaks kolmandikku tööandjatest tunnetab tööjõupuudust.

Samas kurdab 68 protsenti töötajatest, et sobivaid tööpakkumisi on vähe. Pikemas perspektiivis on seega suurim väljakutse tööturul, kuidas lähendada tööandjate ootusi ning töötajate poolt pakutavaid teadmisi- ja oskusi, selgub Palgainfo agentuuri uuringust.

Töökäte puudusest tingitud kiiret palgakasvu võib prognoosida tippspetsialistide osas, kellest on paljudes valdkondades puudus. Samas ei pruugi tööjõudefitsiit tuua kaasa madalapalgaliste töötajate kiiremat töötasu kasvu. Tööandjad otsivad tööjõukulude kasvule alternatiivseid võimalusi, näiteks lihtsamate tööde asendamine tehnoloogiaga, töö ümberkorraldamine.

Konkurentsis tippspetsialistide pärast saavad järjest olulisemaks tööandja hea maine, tööalane väljakutse ning värbamisoskused. Müügi- ja teenindustöötajate ning lihttööliste värbamisel on töötasu kõrval olulised konkurentsieelised töö asukoht, tööajakorraldus, sh paindlikud graafikud ning võimekus kaasata üliõpilasi, pensionäre, väikelaste vanemaid ja teisi gruppe.

«Tööturu vajadused muutuvad kiiresti. Seepärast on oluline küsimus, kuidas motiveerida tööl käivat inimest oma oskusi ja teadmisi arendama selliselt, et oleks võimalik kandideerida parematele tööpakkumistele,» kommenteeris uuringu tulemusi Palgainfo Agentuuri juht Kadri Seeder. 

Tagasi üles