EL uuring: pikad ja kulukad kohtumenetlused pidurdavad Eesti ettevõtlust

Kohus.

FOTO: Lauri Kulpsoo

Pikale venivad kohtumenetlused, kõrged kohtukulud ja õigusteenuste kallidus takistavad märkimisväärselt Eesti ettevõtjate tegevust, selgub EL Põhiõiguste Ameti värskest uuringust.

Uuringus nenditakse, et Euroopal tuleb ettevõtlusvabaduse edendamiseks veel palju ära teha, vahendab Balti Uuringute Instituut.

Ettevõtlust pärsivad eelkõige bürokraatlikud protseduurid, piiratud ligipääs finantskapitalile ja õiguskaitsele ning kohtuväliste vaidluste lahendamise mehhanismide puudumine. Aeglased ja kulukad kohtumenetlused pidurdavad aga võlgade sissenõudmist, takistades ettevõtete äritegevust ja pannes eriti raskesse olukorda väike- ja keskmise suurusega ettevõtted.

Uuringu andmetel tuleb ettevõtluses eriti suuri takistusi ületada naistel, noortel, sisserändajatel ja puuetega inimestel. Näiteks ei ole naisettevõtjate puhul meestega võrdväärselt toetatud pere- ja tööelu ühitamine, noori ettevõtjaid takistab vähene kogemus, sisserändajate probleem on stardikapitali leidmine ja kvalifikatsioonide tunnustamine, samuti keelebarjäär ja kultuurilised erinevused. Puudega inimeste ettevõtlusvabadust piirab aga sõltuvus abist ja vajaliku infrastruktuuri puudumine töökohtadel.

Samas tunnustab uuring liikmesriikide edusamme regulatsioonide leevendamisel ja ettevõtjate halduskoormuse vähendamisel. Heade näidete seas tõstetakse esile ka Eesti e-lahendusi, nagu näiteks e-toimiku infosüsteem, mis võimaldab algatada maksekäsu kiirmenetlusi ilma kohtuistungita. Samuti kiidetakse EVEA ja majandusministeeriumi algatust «Õiguskiirabi», mis pakub väike- ja keskmise suurusega ettevõtetele tasuta õigusnõu.

Euroopa Liidu Põhiõiguste Amet (FRA) on Euroopa Liidu agentuur, mis pakub Euroopa poliitikakujundajatele põhiõiguste alal tõenduspõhist ekspertnõu. Eestis on FRA uurimisvõrgustiku ametlik partner Balti Uuringute Instituut. Teostatud uuringuks aitas andmeid koguda Eesti Inimõiguste Keskus.

Tagasi üles