EVR Cargo investeerib planeeritust poole vähem

Raudtee.

FOTO: Urmas Luik

Eesti riigile kuuluv raudteefirma AS EVR Cargo investeeris mullu põhivarasse 12,4 miljonit eurot, tänavust investeerimiskava on ettevõte kärpinud esialgselt 11,2 miljonilt eurolt 6,5 miljonile eurole. 

Suurimad investeeringud on seotud Tapa värvi- ja pesutsehhiga, mille seisukord ei võimalda tööde jätkamist ning remont pole otstarbekas, seisab majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi valitsemisel olevate äriühingute aruandes. EVR Cargo teatas augusti alguses, et tsehhi ehitus läheb maksma 2,5 miljonit eurot.

Tapa depood on eraldiseisev äriüksus, mille kasum oli mullu 1,5 miljonit eurot ning 2015. aasta kasumiprognoos 0,8 miljonit eurot. EVR Cargo kasum oli varasematel andmetel mullu 2,2 miljonit eurot. Värvi- ja pesutsehh planeeritakse ehitada algsest väiksemas mahus, millest tulenevalt langeb objekti ehituse maksumus hinnanguliselt 0,5 miljonit eurot.

Täiendava investeeringuna on EVR Cargo investeerimiskavasse lisatud C30 manööverveduri renoveerimise pilootprojekt, mis peaks asendama CME3 vedurid. Peale 2014. aastal toimunud kahe CME3 tüüpi manööverveduri kapitaalremondi teostamist otsustas juhatus projektiga mitte jätkata, kuna vedurite töökindlus osutus ka remondijärgselt madalaks.

2015. aastaks on ettevõte rentinud kaks Hiinas toodetud DF7G-E manöövervedurit asendamaks CME3 vedureid. Tulenevalt regiooni vagunite ülejäägist on nõudlus ettevõtte vagunite järele oluliselt langenud. Sellest tulenevalt on juhatus otsustanud järk-järgult vähendada ettevõtte vaguniparki ning mitte teostada kapitaalremonte algselt planeeritud mahus.

Teine riigile kuuluv raudteefirma AS Eesti Raudtee peab riiklikus Transpordi arengukavas seatud eesmärkide täitmiseks perioodil 2014-2020 investeerima 286 miljonit eurot, millest aastal 2014 investeeriti 15,5 miljonit eurot. Tegelik vajadus oli ligikaudu kaks korda suurem, ent ettevõttel puudub finantsvõimekus katta kõiki vajalikke investeeringuid. 

2014. aasta alguses tellitud Ernst & Young analüüsi alusel on taristu säilitamiseks vajalikud investeeringud ligikaudu 32-38 miljonit eurot aastas. 2015. aasta investeeringute maht on 17 miljonit eurot, millest 9,4 miljonit eurot kaetakse Euroopa Liidu abifondidest. 

Tagasi üles