Tallinna Sadama 2016. aasta dividendiks on kavandatud 35 miljonit

Tallinna Sadam.

FOTO: Mihkel Maripuu

Tallinna Sadama 2016. aasta dividendimakseks on kavandatud 35 miljonit eurot, ülejäänud majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi (MKM) valitsemisalas olevate suuremate äriühingute dividendimaksed jäävad sellest oluliselt väiksemaks.

AS-i Tallinna Sadam dividendipoliitika on fikseeritud ettevõtja strateegias ning dividendi makstakse selliselt, et saavutada või hoida optimaalset kapitalistruktuuri, seisab MKM-i valitsemisel olevate äriühingute aruandest.

AS Tallinna Lennujaam ei kavanda vaatamata kasumlikkusele lähiaastatel dividendide maksmist, kuna ettevõte teeb suuremahulisi investeeringuid. Perioodil 2014-2020 on investeeringute maht 126 miljonit eurot.

AS-i Elering dividendide maksevõimele seavad piiri laenulepingutes sisalduvad tingimused. Kuna Elering on investeerinud viimase nelja aasta jooksul nii intensiivselt, et varade maht on rohkem kui kahekordistunud, siis on võõrkapitali osakaal bilansis kriitilise piiri peal ja lähiaastail seda ilma tõenäoliselt laenulepingus seatud tingimusi rikkumata suurendada pole võimalik. Seoses võimaliku gaasivõrgu omandamisega suurendab omanik 2015. aastal ka aktsiakapitali summas 40 miljonit eurot. 2015. aasta dividendisumma oli 20 miljonit eurot.

Eesti Posti plaanib 2016. aastal maksta dividendiks 801 000 eurot; 2017. aastal 867 000 eurot; 2018. aastal 1,1 miljonit eurot ning 2019. aastal 741 000 eurot.

Raskustes vaevleval AS-il Eesti Raudtee pole omanikule võimalik dividende maksta vähemalt kuni aastani 2020. Samuti ei oodata dividende viimastel aastatel suures kahjumis olnud AS-ilt Estonian Air.

Dividende ei kavanda AS Saarte Liinid, AS A.L.A.R.A, AS Eesti Vedelkütusevaru Agentuur, AS Kredex Krediidikindlustus, AS Eesti Liinirongid. Lisaks kuuluvad MKM-i valitsemisalasse AS Eesti Loots, AS EVR Cargo, Lennuliiklusteeninduse AS, AS Metrosert, AS Teede Tehnokeskus ja AS Eesti Teed, mis maksavad dividende vastavalt plaanidele ning möödunud aasta lõpus registreeritud OÜ Rail Baltic Estonia.

Tagasi üles