Majandus kasvas teises kvartalis 1,9 protsenti

Tallinna kesklinn

FOTO: Andres Haabu

Esialgsetel andmetel suurenes Eesti sisemajanduse kogutoodang (SKT) 2015. aasta teises kvartalis võrreldes eelmise aasta sama kvartaliga 1,9 protsenti, teatas statistikaamet.

Sesoonselt ja tööpäevade arvuga korrigeeritud SKT kasvas esimese kvartaliga võrreldes 0,8 protsenti ja 2014. aasta teise kvartaliga võrreldes 1,9 protsenti.

Esialgsetel andmetel panustas SKT reaalkasvu enim kinnisvarategevuse, töötleva tööstuse ning põllumajanduse, metsamajanduse ja kalapüügi tegevusala lisandväärtuse suurenemine. Kui põllumajanduse, metsamajanduse ja kalapüügi tegevusala lisandväärtus jooksevhindades kahanes, siis hinnamõjude kõrvaldamisel muutub pilt põhjalikult, seda eelkõige tänu tootmise sisenditeks olevate energia ja kütuse hinnalangusele.

SKT kasvu vähendas esialgsetel andmetel enim transpordi tegevusala lisandväärtuse kahanemine. Samuti pidurdas oluliselt Eesti majandust kaubanduse tegevusala hoolimata jaekaubanduse lisandväärtuse suurenemisest.

Teises kvartalis oli välisnõudlus nõrk. Kogumajanduse kaupade väljavedu kahanes II kvartalis võrreldes eelmise aasta sama kvartaliga hinnamõjusid arvesse võttes 2 protsenti. Kuigi elektroonikaseadmete ning puidu ja puittoodete väljavedu kasvas, vähenes oluliselt muude masinate, toiduainete ning jookide väljavedu. Samuti kahanes kogumajanduse kaupade sissevedu, olles hinnamõjusid arvesse võttes 4 protsenti väiksem kui 2014. aasta II kvartalis.

Neto-tootemaksud mõjutasid teises kvartalis SKT kasvu positiivselt. Jooksevhindades suurenes käibemaksu laekumine, samas vähenesid subsiidiumite väljamaksed.

Majanduskasvu esialgne hinnang arvutatakse ainult tootmise meetodil. Arvutuste aluseks on Maksu- ja Tolliameti käibedeklaratsioonide info ja hinnangu koostamise hetkeks laekunud Statistikaameti erinevate statistikatööde andmed. Seetõttu võib esialgne hinnang erineda SKT täpsustatud näitajast, mis koostatakse vastava kvartali andmete põhjal tarbimise, tootmise ja sissetulekute meetodil.

2015. aasta II kvartali täpsustatud SKT avaldab Statistikaamet 8. septembril. Lisaks korrigeeritakse 2011.–2014. aasta ja 2015. aasta I kvartali näitajaid tavapärase revisjoni käigus pakkumise ja kasutamise tabelite ning ettevõtete aastaaruannete põhjal. Samuti uuendatakse vastavalt valitsemissektori rahandusstatistika muutustele 2000.–2010. aasta näitajad. Samal kuupäeval avaldab Statistikaamet ka aegrea I kvartal 1995 – IV kvartal 1999 ümberarvutatuna Euroopa rahvamajanduse ja regionaalse arvepidamise süsteemi 2010 (ESA 2010) järgi.

Koroonaviiruse leviku ülevaade Eestis ja maailmas.
Vaata statistikat
Tagasi üles