Kuurortilinna basseinid võitlevad vee puhtuse eest

Räpased ujulakülastajad võivad tõsta basseinivee kloorisisalduse üle lubatud normi. FOTO: SCANPIX

Karmistatud nõuded basseinivee kvaliteedile ja mõnede külastajate puudulikud hügieeniharjumused sunnivad Haapsalu basseiniomanikke järjest enam pingutama.

Eelmise aasta lõpus saatis terviseameti Lääne talituse Haapsalu esindus kolmele Haapsalu veekeskusele – Fra Marele, Haapsalu veekeskusele ja Laine spaale märgukirjad, milles juhiti tähelepanu basseinivee kvaliteedile, vahendab Lääne Elu. Kuigi sealsed ujulad vastavad üldkehtestatud nõuetele, tegi terviseametile murelt nende basseinivee kloorisisaldus.

Nii terviseamet kui ka  basseiniomanikud  kinnitasid Lääne Elule, et kõrvalekalded normidest olid väga väiksed – jutt käib üldiselt suurusjärgust 0,1 mg/l, kuid reeglid on reeglid ja neist tuleb kõigil kinni pidada. Kuna 2011. aastal kehtestati basseiniveele varasemast karmimad nõuded, sunnib see nüüd ujulaomanikke veelgi enam pingutama.

Kõrge kloorisisalduse taga räpased külastajad

Asi on mõnevõrra keerulisem – Läänemaa aastaraamatus avaldatud terviseameti kokkuvõttes märgitakse, et Haapsalu avalike basseinide suur probleem on piinlik fakt, et paljud külastajad ei pese end enne basseini minekut. Kui aga basseini satub pesemata inimesi, häirib see kohe töötavaid veetöötlussüsteeme ja mõjutab kloori sisaldust basseinivees.

«Ettevõtted saatsid meile oma vastused, kus kirjeldavad abinõusid, mida nad kavatsevad vee kvaliteedi parandamiseks kasutada,» ütles terviseameti Lääne talituse juhtivinspektori Kristel Kallaste. Fra Mare lubas välja vahetada veefiltri liiva ja uuendada klooriautomaatika andureid, Haapsalu veekeskus suurendada vahetatava vee hulka ning Laine SPA pesta sagedamini veefiltreid ja vahetada basseinivett.

Fra Mare puhul on kõikuva veekvaliteedi üks põhjusi spaa juhi Ingrid Talvingu sõnul kindlasti see, et basseini lisatakse merevett. Terviseametilt on selleks luba olemas, samas aga pole taolise veekokteili omapärasid arvesse võtvaid piirnäitajaid Eesti vabariigis kehtestatud, mis teeb lubatu piirides balansseerimise tavapärasest keerulisemaks.

Vastavalt lubatule on uuendatud klooriautomaatikat, filtriliiva pole aga veel vahetada jõutud. «Ootame, kuni basseinikülastajaid vähemaks jääb – selleks protseduuriks tuleb bassein mõneks ajaks sulgeda,» selgitas Talving ja rõhutas, et enne sügishooaega vahetatakse filtriliiv kindlasti ära. Samuti osteti veeanalüüside tegemiseks uus ja moodne aparatuur, mis leiab rakendust mitu korda päevas.

Seadmeid uuendatakse kogu aeg

Laine juhataja Irene Väli möönis, et basseinivee kvaliteediga näevad vaeva kõik spaad. «Normid on karmid,» nentis ta. Nii tehakse ka Laines mitu korda päevas veeteste ja kui tulemus ei vasta normidele, tehakse automaatika töös kohe muudatused. «Oleme ka ventilatsiooni parandanud – kloor lendub õhku ja kui seda piisavalt ära ei imeta, langeb see basseinivette tagasi, mille tulemusena võivad näidud korrast ära minna,» lisas Väli.

Värskelt remonditud Haapsalu veekeskus avas uksed uuesti juuli alguses. Haapsalu Spordibaaside haldusjuhi Alar Källe sõnul vahetati remondi käigus välja mitmed seadmed ja sarnaselt Laine spaaga on sealgi mullivannides vee kvaliteedi tagamiseks kasutusele võetud UV-tehnoloogia.

Kõigi kolme veeasutuse juhid kinnitasid, et vesi basseinides on kvaliteetne ja mingeid terviseriske külastajatele pole. Et tervisameti võetud proovid aeg-ajalt lubatust veidi hälbivad, on nende sõnul aga paratamatus. «Kui proov võetakse vahetult pärast seda, kui vees on käinud inimesi, kes pole end enne korralikult puhtaks pesnud, ei jõua bassein ennast nii kiiresti taastada – on teatud tsükkel, mille jooksul vesi käib liivafiltritest läbi ja saab puhtaks,» selgitas Källe.

Nõuded avalikele basseinidele

  • Iga basseinikasutaja kohta tunnis asendatakse 2 m3 basseinivett puhastatud veega.
  • Basseini tühjendatakse, puhastatakse ja desinfitseeritakse vastavalt vajadusele, kuid mitte harvemini kui üks kord aastas.
  • Basseini põhja ja seinu puhastatakse vastavalt vajadusele, kuid vähemalt üks kord kahe nädala jooksul. Veepinnast kõrgemal olevaid basseini seinu puhastatakse vähemalt üks kord nädalas.

Allikas: väljavõte valitsuse määrusest «Tervisekaitsenõuded ujulatele, basseinidele ja veekeskustele»

Toimetus ootab lugejate küsimusi
Saada
Tagasi üles
Back