Riik asub looma 21 miljonit maksvat eKoolikotti

Koolikott

FOTO: Mari Luud / Õhtuleht

Haridus- ja teadusminister Jürgen Ligi saatis sel nädalal kooskõlastusringile käskkirja eelnõu, mis näeb Euroopa struktuurifondide abil  ette 21,3 miljoni euro väärtuses digitaalsete õppevahendite tellimist järgneva viie aasta jooksul.

Summa kuulub valdavas osas sellise digitaalse õppevara nagu e-õpikute, õppevideote ja mobiilirakenduste, õpimängude, e-õpetajaraamatute, e-töölehtede ja  veebipõhiste testide loomiseks.

Õppevara kättesaadavuse tagamiseks luuakse projekti käigus portaal Ekoolikott, mille abil jõuab digitaalne õppevara selle loojatelt või vahendajatelt lõppkasutajateni.

Haridusministeeriumi partneriteks selle kõige valmistamisel on  sihtasutus Innove, Hariduse Infotehnoloogia sihtasutus (HITSA) ja Tartu ülikool. Õppevahendite ja andmekogude tegelikuks ja lõplikuks väljaaarendamiseks asuvad need asutused korraldama minikonkursse ja ühishankeid.

Ministeerium tõdeb käskkirja seletuskirjas, et 2011-2012 läbi viidud rahvusvahelise täiskasvanute oskuste uuring PIAAC tõi ühe tulemusena esile, et Eesti elanike arvutikasutusoskuse ja –julguse ning tehnoloogiarikkas keskkonnas probleemilahendusoskuse tase on oodatust madalam. Heade ja väga heade probleemilahendusoskustega on vaid iga neljas täiskasvanu.

Loodavate õppevahendite sihtrühmaks üld- ja kutsekoolid. Üldhariduse puhul eelistab ministeerium Eesti-kesksete õppevahendite loomist ning kutsehariduse puhul vahendite loomist sellistele valdkondadele nagu tehnika, põllumajandus, tootmine ja töötlemine, transporditeenused ja tervis.

Muu seas plaanitakse luua ka e-hindamisvahendid pädevuste mõõtmiseks kõikides kooliastmetes, milleks senine hindamispraktika ja eeskujud Eestis on vähesed. Lisaks töötatakse välja e-kutseeksameid erialadel, milles see on mõistlik.

Tegevuste täpne kogumaksumus on 21 362 271 eurot, millest Eesti riigi finantseering moodustab  3 204 341 eurot. Kogu projekt kannab ametlikku nime «Kaasaegse ja uuendusliku õppevara arendamine ja kasutuselevõtt».

Tagasi üles