Vaata, kes on Eesti mainekaim suurettevõte

Pildil Turu tänaval asuv Swedbank kontor.

FOTO: KRISTJAN TEEDEMA/PM/SCANPIX BALTICS

TNS Emori iga-aastast suurettevõtete maineindeksi pingerida juhib Swedbank, kellele ligilähedaste hinnangutega järgnevad Statoil, Tartu Mill, RMK ja HKScan (Rakvere LK). 

«Suurima tõusu on edetabelis aga teinud toiduainesektori esindaja Tartu Mill, kes oli eelmisel aastal 15. ja üle-eelmisel aastal 27. kohal, mis näitab kodumaise toiduainetööstuse esindaja potentsiaali saada suhteliselt kiirelt koht maineliidrite hulgas,» ütles TNS Emori ärisuuna juht Aivar Voog.

Aivar Voogi sõnul on Swedbank (eelmise nimega Hansapank)  ja HKScan (Rakvere LK) kuulunud esiviisikusse juba alates esimesest uuringust 16 aastat tagasi, samas kui ülejäänud ettevõtted on esiviisikus vahetunud. HKScan’i positsiooni langus on suure tõenäosusega seotud nimevahetusega.

Tulemused pärinevad TNS Emori iga-aastasest Eesti suurettevõtete tuntuse ja maine uuringust. Suurettevõtted reastati kahe näitaja – üldise hoiaku ning tugevusindeksi ühendindeksi alusel.

Loe pikemalt uuringu metoodika kohta.

TNS Emori korraldatud Eesti suurettevõtete tuntuse ja maine uuring toimus sel aastal 16. korda.

Eesti suurettevõtete tuntuse ja maine uuringu eesmärgiks on reastada erinevate valdkondade suurettevõtted üldise mainekuse alusel, tegemist ei ole brändide edetabeli koostamisega. Eesti elanikkonna hinnanguid ettevõtetele mõõdetakse kahe parameetri – üldise suhtumise (mõõdetuna 10-punktisel skaalal, kus 1 – «väga negatiivne» ja 10 – «väga positiivne») ja tugevusindeksi (mõõdetuna 10-punktisel skaalal, kus 1 – «väga nõrk» ja 10 – «väga tugev») alusel. Ettevõtte mainekuvandis on need tegurid koos üldise usaldusväärsusega kõige olulisemad dimensioonid. Ettevõtte tugevusindeks on üheks aluseks üldisele usaldusväärsusele, loob eeldused kliendibaasi laiendamiseks ja motiveerib kliente hoidma pikemaajalist koostöösuhet ettevõtetega. Suhtumine aga annab hinnangu sellest, kui meeldivaks firmat peetakse. 

Uuringus osales 2015. aasta märtsis–aprillis 1013 Eesti elanikku vanuses 15–74 aastat. Uuringusse lülitati eelmise aasta (2014. a) uuringu põhjal tuntumad ettevõtted Äripäeva Käibe TOP 500 esimese saja kahekümne ettevõtte hulgast, kokku 76 suurettevõtet.

 

 Koht maineindeksi edetabelis
TOP 5 ettevõtet20152014
Swedbak AS12
Statoil Fuel & Retail Eesti AS27
Tartu Mill AS315
RMK43
HKScan Estonia AS (Rakvere LK)51

Allikas: TNS Emor

Vaadates valdkondade keskmisi tulemusi, on näha, et keskmine maineindeks on 2015. aastal kõrgeim jätkuvalt toiduainetööstusel, järgnevad finants-, side- ja kaubandussektor. Madalam indeks on iseloomulik üldiselt energeetika-, tööstus-, transpordi- ja ehitussektori ettevõtetele. Samas Statoil eristub viimati nimetatud sektori ettevõtetest sellega, et ta ei ole ainult kütuse jaemüüja, vaid ka esmatarbekaupade pood ning kiirsöögikoht.

Tagasi üles