Eesti numbrid saavad petturite tõttu pahatihti välismaal bloki

FOTO: SCANPIX

Eesti mobiilinumbrid on saanud minevaks kaubaks välismaiste petturite käes, kes kasutavad neid pahatihti tasuliste teenuste käivitamiseks ja toovad sellega kaasa ka ausate inimeste numbrite blokeerimise.

«Tegemist on juhtumitega, kus uus sideteenuste turule sisenenud ettevõtja määrab oma numbritele helistamisele tavapärasest kõrgema hinna – näiteks 20 kuni  50 senti minut - ning käivitab neil mõne välismaal  reklaamitava populaarse sisuteenuse,  näiteks tutvumiskuulutused või horoskoobi,» ütles Postimehele Tehnilise järelevalve ameti  side- ja meediateenuste osakonna juhataja Oliver Gailan.

Gailani sõnul seadistatakse selliste skeemide puhul  võrk nii, et sissetulevad kõned nendele numbritele on kontrolli välistamiseks võimalikud vaid välismaalt, kuid mitte Eestist.

Probleem inimeste jaoks seisneb selles, et ei kasutata asukohariigile iseloomulikku eritariifsete numbrite kuju ja kuna kliendid on harjunud mobiiltelefonidele helistama palju soodsamalt, siis üllatuvad hiljem arvet nähes ebameeldivalt.

«Sellistel juhtudel pöördutakse oma sideettevõtte poole, kust kõne algatati,» ütles Gailan. «Et vältida klientide pahameelt ja majanduslikku kahju, piiravad välismaa sideettevõtted seejärel Eesti numbritele helistamise. Mõnikord võib sattuda piirangu nimekirja ka mõnevõrra rohkem Eesti numbreid, kui konkreetse intsidendiga oli seotud, ning tavainimeste kõned välismaalt Eestisse ei pruugi enam toimida.»

Oliver Gailani sõnul ei ole see teema probleemiks mitte ainult Eestis, vaid paljudes teisteski riikides. Tehnilise järelevalve amet on selliseid juhtumeid menetlenud Eesti numeratsiooni tehnilise väärkasutuse seisukohast ja neid on olnud seni aastas üksikuid.

«Kuna tegemist on riigipiire ületavate juhtumitega, siis on menetluste läbiviimine olnud üsnagi raskendatud, eriti juhtumite tõendamine,» tõdes Gailna.

Seadusemuudatus peaks petuisu vähendama

Probleem on muutunud sedavõrd aktuaalseks, et valitsus otsustas eelmisel nädalal heaks kiita Elektroonilise side seaduse muutmise, mis kohustab numbriloa omanikke tagama tema kasutusel olevate numbrite kättesaadavuse Eesti teiste sideettevõtjate klientidele.

Muudatus loob aluse Eesti-poolseks järelevalveks numbrite sihipärase kasutamise üle ning peaks eelnõu autorite hinnangul vähendama oluliselt nende välisriigi ettevõtjate, kelle reaalne tegevusplaan ei näe ette sideteenuse osutamist Eestis, huvi Eesti numeratsiooniplaani numbrite vastu. Muudatus peaks puudutama hetkel ligi 200 numbriloa omanikku.

Logifailide hoidmise tähtaeg pikeneb kaks korda

Seadusemuudatus toob muu seas kaasa ka selle, et kui seni pidid sideettevõtjad säilitama julgeolekuasutuste tarvis kõnede ja sõnumite logifaile viis aastat, siis edaspidi on selleks tähtajaks kaks korda pikem aeg.

«Säilitamise tähtaja pikendamine on tingitud vajadusest tagada logifailide kui põhimõtteliselt ainsa jälitustegevuse ulatuse ja õiguspärasuse hindamiseks vajaliku tõendi säilitamine kuni õigusvastasuse tuvastamise või kahju hüvitamise kaebuse esitamise tähtaja lõppemiseni,» seisab eelnõu seletuskirjas.

Tagasi üles