Vaata, kui palju erineb töötajate ja tööandjate arusaam õiglasest töötasust

FOTO: Urmas Nemvalts

Äsja lõppenud tööturu- ja palgauuringu tulemused näitavad, et tööandjad ja töötajad tajuvad väga erinevalt seda organisatsiooni, kus nad töötavad. Kõige suurem erinevus töötajate ja tööandjate arvamuste vahel on töötasu õigluses.

Nimelt arvab 86 protsenti tööandjatest, et töötajatele makstav töötasu on õiglane, kuid vaid 34 protsenti töötajatest tunneb samamoodi. Kaheksa tööandjat kümnest usub, et töötajad tunnevad end nende organisatsioonis väärtustatuna – töötajatest arvab nii vaid ainult iga neljas. Sama suur arvamuste erinevus ilmneb ka töötajate tunnustamise kohta, teatas Brandem.

«Uuringust tuleb välja, et tööandjad tegelikult ei taju, mida nende töötajad arvavad,» ütles uuringu partneri Brandem tegevjuht Paavo Heil. «Samas teadvustab rohkem kui kaks kolmandikku tööandjatest, et töötajate ootustele vastamine parandab nende ettevõtte majandustulemusi, klienditeeninduse taset, värbamisvõimekust ja teisi olulisi näitajaid.»

Tööandjate jaoks on siin suur potentsiaal muuta end nii olemasolevate kui potentsiaalsete tulevaste töötajate silmis atraktiivsemaks. «Üllatav on, et viiest tööandja atraktiivsust enim mõjutavatest tegurist on tervelt kolm sellised, milles on töötajate ja tööandjate vahel suur eriarvamus ja mille korda tegemine sõltub väga suurel määral juhi heast tahtest, juhtimise kvaliteedist ja sisekommunikatsioonist,» nentis Heil.

Palgainfo Agentuuri ja partnerite poolt läbi viidud uuringus vastas töötajate ankeedile 13 396 töötajat ja osales kokku 320 tööandjat. 

Tagasi üles
Back