Euroopa Komisjon nõuab Eestilt selgitusi maksuotsuste kohta

Euroopa Komisjoni konkurentsivolinik Margrethe Vestager.

FOTO: Reuters / Scanpix

Euroopa Komisjon esitas esmaspäeval Eestile ja Poolale nõudmise anda infot oma maksupraktika kohta, mida riigid on rakendanud erinevate ettevõtete suhtes.

«Eesti ja Poola ei ole esitanud Euroopa Komisjonile kogu infot nende maksupraktikate kohta,» selgitas komisjoni konkurentsivaldkonna pressiesindaja Ricardo Cardoso Brüsselis. Nüüd on mõlemal üks kuu aega täiendava teabe esitamiseks Euroopa Komisjonile.

Euroopa Komisjon palus kõigil liikmesriikidel eelmise aasta detsembris infot, et analüüsida, kas nende maksupraktikad vastavad ausa konkurentsi ja riigiabi reeglitele.

«Me koostame pilti maksupraktikatest Euroopa Liidus, aga sellest puslest on veel mõned tükid puudu: et saada terviklikku ülevaadet, vajame täielikku informatsiooni ka Eestilt ja Poolalt,» ütles pressiteate vahendusel komisjoni konkurentsivolinik Margrethe Vestager.

«Riikidelt paluti loendit firmadest, millele võimaldati erinevaid maksupraktikaid, aga (Eestilt ja Poolalt – BNS) me ei ole neid nimekirju saanud,» selgitas anonüümsust palunud Euroopa Komisjoni ametnik BNS-le Brüsselis. Ta lisas, et Eestile ja Poolale saadetud nõue lisainfo andmiseks ei pruugi tähendada nende riikide sanktsioneerimist, vaid see on juriidiline meetod saamaks neilt teavet, mida nad seni on komisjonile keeldunud edastamast.

Komisjoni esitatud pressiteate kohaselt keeldusid Eesti ja Poola esitamast kogu nõutud informatsiooni, viidates ärisaladusele ja proportsionaalsuse põhimõttele. Nad on esitanud üldist infot, kuid on keeldunud andmast täpsemat ja detailset teavet aastatel 2010-2013 tehtud maksuotsuste kohta.

Kui mõlemad riigid nüüd kuu jooksul täiendavaid selgitusi ei esita, on komisjonil õigus pöörduda Euroopa Kohtusse.

Euroopa Komisjon esitas esmaspäeval lisaks  ka 15 riigile palve saada täiendavat infot erinevate ettevõtete suhtes juba tehtud maksuotsuste kohta. «Eesti ja Poola on siinkohal lihtsalt üks samm nendest maas,» selgitas komisjoni ametnik.

Euroopa Komisjon uurinud eri riikide maksupraktikaid juba alates 2013. aasta juunist. Laiema tähelepanu alla sattus see teema aga 2014. aastal, kui selgus, et Luksemburg ja mõned teised riigid on võimaldanud suurtele hargmaistele kompaniidele soodsamat maksukeskkonda, pannes nii kahtluse alla Euroopa Liidu konkurentsireeglitest kinnipidamise. Sama aasta detsembris laiendaski Euroopa Komisjon oma uurimist üle terve Euroopa liidu, paludes kõigilt liikmesriikidelt ülevaadet oma maksupraktikast.

Tagasi üles