Riigikontroll eksis: Eesti Energia fenoolvee põletamine on seaduslik

Eesti Energia Auvere õlitehas Enefit 280.

FOTO: Peeter Langovits/Postimees

Pärast täiendavate dokumentidega tutvumist parandas riigikontroll põlevkivijäätmete auditi aruannet, tunnistades Eesti Energia õlitööstuse jääkprodukti fenoolvee põletamise elektrijaama kateldes seaduslikuks.

Riigikontrolli teatel oli möödunud nädalal avaldatud auditiaruandes kahetsusväärselt ebakorrektne info, mis oli seotud fenoolvee ehk uttevee klassifitseerimisega kõrvalsaaduseks Narva Elektrijaamad ASi keskkonnakompleksloas.

«Täiendaval dokumentide analüüsimisel selgus, et Eesti Energia AS põletab fenoolvett seaduslikult, mistõttu riigikontroll muudab aruandes tehtud järeldust, nagu poleks fenoolivee põletamisel korrektset seaduslikku alust,» teatas riigikontroll.

«Keskkonnaamet on Eesti Energia keskkonnakomplekslubade alusel andnud ettevõttele õiguse fenoolvee kõrvalsaadusena põletamiseks ja alates 31. detsembrist 2012 vastab Eesti Energia tegevus fenoolvee kõrvalsaadusena põletamisel keskkonnakomplekslubades ette nähtud tingimustele.»

Riigikontroll vabandas eksliku informatsiooni esitamise pärast auditi aruandes.

Tagasi üles