Ettevõtjad versus palgalised juhid: sarnased, ent siiski erinevad

Alo Naelapea

FOTO: Arista Executive Research

Personalifirma Arista Executive Searchi vanemkonsultant Alo Naelapea kirjutab Juhtimine.ee arvamusloos juhtide ja ülemuste erinevustest ja sarnasustest.

Kuulsin kord ühe eduka noore ettevõtja suust hinnangut temaga ühes lauas istuvale kaaslasele: «sa oled pigem juht kui ettevõtja.» Pidasin seda esialgu praalimiseks, aga teemasse süvenedes selgus, et sedalaadi võrdlevaid empiirilisi uurimusi on tõepoolest tehtud ning leitud on ka üsna huvitavaid erinevusi. Olgu alustuseks öeldud, et leitud erinevused ei viita ilmtingimata põhjustele,miks ühest saab juht ja teisest ettevõtja ning samuti ei pruugi need olla eeltingimusteks mõlemas rollis läbilöömiseks.  

Keskendun ühele uurimusele,mille viis läbi maailma juhtiv tööalase isiksuse hindamise tööriistade looja Hogan Assessment Systems´i mõned aastad tagasi. Uurimuse käigus võrreldi mõlema grupi isiksuse, isiksuslike riskide ja väärtuste profiile. Hogan defineeris ettevõtjat kui inimest,kes on äriidee teostamiseks võtnud ärilise riski ja kes peamise osa oma sissetulekust saab läbi ettevõtluse. Ettevõtted pidid olema toimivad, jätkusuutlikud ning kasumlikud. Juhtideks klassifitseerusid selles uurimuses suurettevõtetes palgalist tööd tegevad meeskonnajuhid, kes vastutasid konkreetse valdkonna või ettevõtte strateegiliste arengute eest.

Nii ettevõtjad kui ka juhid mõlemad olid isiksuseprofiililt sarnased Hogani juhtide globaalsele etalonprofiilile. See tähendab, et nad on keskmisest inimesest üldiselt töökamad, paremate suhtlemisoskustega, enesekindlamad, iseseisvamad ja rohkem tulemustele orienteeritud.

Ettevõtjad näitasid võrreldes juhtidega üles siiski suuremat sisemist ärevusetaset ja suuremat iseendas kahtlemist. Ettevõtjad otsisid eriarvamuste korral võrreldes juhtidega meeskonnas vähem konsensust ja panid ennast kriitilistes olukordades rohkem maksma. Juhtide strateegiaks on täita meeskonnas nö liimi rolli ja tagada liikmetevaheline ladus koostöö ja tasakaal. Ettevõtja ei vaja võrreldes juhtidega nii selgeid raame ja struktuure enda ümber. Ka ei ole ettevõtjad üldiselt nii head reeglite järgijad kui juhid ja tunnevad ennast ebamugavamalt reglementeeritud töökeskkondades. Ettevõtjad on võrreldes juhtidega ka pragmaatilisemad ja ei pööra nii suurt tähelepanu visioonidest rääkimisele.

Isiksuse tumeda poole hindamine Hogan Development Survey (HDS) küsimustikuga tõi välja, et ettevõtjad on võrreldes juhtidega edevamad, neile meeldib probleeme rohkem üle dramatiseerida, on paranoilisemad, karmimad ja valmis võtma juhtidega võrreldes suuremaid riske. Väärtuste skaalal leiti, et ettevõtjatel on suurem kalduvus meelelistele naudingutele.

Kokkuvõtvalt võib öelda, et juhid kontrollivad ja kohandavad oma käitumist ning väljaütlemisi lähtuvalt olukorrast rohkem kui ettevõtjad  – neis on enam poliitikutele omaseid käitumismaneere. Ettevõtjad on jõulisemad, tujukamad, konkreetsemad ning vähem iseendaga rahul. Nagu iseloomustas kunagine Hansapanga asutaja Olari Taal oma kolleegi Jüri Mõisa: «Mõis sobib töötama kõikjal, väljaarvatud välisministeeriumi diplomaatiline korpus.»

Tagasi üles
Back