Rahandusministeerium kooskõlastab sotsiaalmaksu kärbet

Rahandusministeerium.

FOTO: Toomas Huik

Rahandusministeerium on saatnud kooskõlastamiseks sotsiaalmaksuseaduse muudatuse eelnõu, millega viiakse ellu koalitsiooni valimislubadus langetada sotsiaalmaksu järgneva kahe aasta jooksul ühe protsendipunkti võrra 32 protsendile.

Maksulaekumine väheneb 2017. aastal 40,5 miljoni euro võrra ning kahel järgneval aastal vastavalt 86,0 ning 91,0 miljoni euro võrra, selgub eelnõu seletuskirjast. Sama arvutus oli alus ka valimislubadustele.

Sotsiaalmaksu vähendamisega langeb sotsiaalmaksu ravikindlustuse osa 13 protsendilt kahe aasta pärast 12 protsendile.

Tulenev riikliku ravikindlustuse raha laekumise vähenemine kompenseeritakse riigieelarve muu tulu arvel. Kompenseerimiseks kannab maksu- ja tolliamet haigekassale üle täiendava summa, mis vastab 1/25 haigekassale ülekantavale sotsiaalmaksule.

Muudatus mõjutab rohkem neid leibkondi, mille töise sissetuleku osakaal on suurem. Madalama sissetulekuga leibkondade sissetulekust moodustab sotsiaalmaks väiksema osa, sest sissetulek sõltub rohkem mittetöisest tulust, näiteks toetustest ja hüvitistest. See tähendab, et maksulangetusest saavad suhteliselt rohkem kasu suurema sissetulekuga inimesed ning leibkonnad.

Tagasi üles