Euroopa digivolinik kavandab USA internetihiiglasi kontrollivat organit

Günther H. Oettinger.

FOTO: SCANPIX

Euroopa Liit võib luua võimsa uue regulaatori, mille peamine eesmärk oleks teostada järelevalvet USAs baseeruvate internetifirmade üle.

Nagu nähtub Wall Street Journali valduses olevast lekkinud sisedokumendist, on Euroopa Komisjoni digivoliniku Günther Oettingeri tarvis veebruaris koostatud kaugeleulatuvate kontrollmeetmete kondikava.

Seadusliku jõu omandamiseni on paberil siiski veel pikk tee käia: esmalt tuleb see kujundada ettepanekuteks Euroopa Komisjonile ning siis peavad initsiatiivi heaks kiitma Euroopa Parlament ja liikmesriikide valitsused.

Küsimuse peale dokumendi kohta vastas Oettinger pressiesindaja vahendusel, et ta on tellinud selle «uurimaks võimalusi». Volinik selgitas, et ühtegi otsust ei ole veel tehtud ning mistahes otsuste asjus kavatsetakse konsulteerida liikmesriikide valitsuste ja regulaatoritega.

Dokument hoiatab, et mõned internetileheküljed – näiteks otsingumootorid, internetipoed ja sotsiaalvõrgustikud – «on transformeerumas supersõlmedeks, mis võivad olla süsteemse tähtsusega» ülejäänud majandusele. «Lähitulevikus jääb neist mittesõltuvaks vaid väga piiratud osa majandusest,» jätkab dokument, mis toob näitena ära 32 seesugust platvormi. Vaid viis neist ei baseeru USAs, ning üksnes üks baseerub Euroopas – rootslaste Spotify.

Nimetatud platvorme ümbritsev läbipaistmatus võib «ohustada kogu Euroopa majandust». Lahenduseks oleks uus «järelevalveraamistik», mis reguleeriks suhteid internetivõrgustike ja teiste äride vahel.

Uute reeglite jõustamise eest hakkaks vastutama keskne «ELi-ülene organ», millel oleksid volitused teostada seiret platvormide andmekasutuse üle, kehtestada keeldusid ja lahendada vaidlusi.

Ebatraditsionaalse sammuna kritiseeritakse dokumendis eriliselt just Ameerika Ühendriikide ettevõtteid.

Tagasi üles