ELi õigusvolinik: juhtivatel kohtadel peaks olema rohkem naisi

Viviane Reding.

FOTO: SCANPIX.

Euroopa Liidu õigusvoliniku Viviane Redingu hinnangul aitaks Euroopa majanduskasvu taastamisele muuhulgas kaasa see, kui juhtivatel kohtadel töötaks rohkem naisi.


«Majanduskasvu taaskäivitamiseks peab Euroopa paremini ära kasutama naiste potentsiaali, sealhulgas juhtivatel ametikohtadel,» ütles Reding.

ELi soolise võrdõiguslikkuse uues viieaastase strateegias keskendutakse palgaerinevuste kõrvaldamisele ning naiste osakaalu suurendamisele juhtivatel ametikohtadel. Üks peamisi prioriteete on ka koduvägivalla vähendamine.

Olenemata viimastel aastatel soolise võrdõiguslikkuse valdkonnas tehtud edusammudest, teenivad naised ELis ikka veel meestest keskmiselt 18 protsenti vähem.

Samuti ei ole piisaval arvul naisi oluliste otsuste tegija rollis ning nad langevad suurema tõenäosusega koduvägivalla ohvriks, vahendas Euroopa Komisjoni veebikülg.

 

Tagasi üles