Eneseimetlus tuleb äris kasuks

Cornelli ja Stanfordi Ülikooli tehtud uuringust selgub, et parimate lahendustega tulevad välja töörühmad, kus pool liikmetest on nartsissistlike iseloomujoontega.

Nartsissistlikud inimesed on osavamad teiste veenmises, et nende keskpärased ideed on huvitavad. Töörühmad, kus on peotäis enesekeskseid inimesi, tulevad lagedale loovamate ideedega kui rühmad, kus neid ei ole.

Uuringus anti erinevatele töörühmadele ülesandeks lahendada probleeme, millega ärid ja ettevõtted on reaalselt silmitsi seisnud.

Ainult nartsissistlikest liikmetest koosnevad rühmad tulid lagedale küll arvukate ideedega, kuid ei suutnud neid arutada ja lõplikke lahendusi välja pakkuda. Samuti ei suutnud häid lahendusi välja tuua ka katserühmad, kus ei olnud ühtegi eneseimetlejast liiget.

Parimate lahendustega tulid välja meeskonnad, kelle pooled liikmed olid nartsissistid, vahendab Science Magazine.

Uurijad arvavad, et ennast imetlevad inimesed esitavad julgelt uusi ideid. Samas, kui taolisi liikmeid on liiga palju, ei jõuta kõiki ideid läbi arutada ja lahendusi pakkuda.

Tagasi üles