Eesti sai uue panga

Uue rahandusasutuse nõukogu esimees on endine Swedbanki juht Priit Põldoja.

FOTO: Peeter Langovits

Finantsinspektsiooni andis reedel krediidiasutuse tegevusloa Cofi ASle, äriühingu uueks nimeks krediidiasutusena saab AS Inbank.

Finantsinspektsiooni poolt välja antud krediidiasutuse tegevusluba annab õiguse avalikkuselt kaasata hoiuseid ja muid tagasimaksmisele kuuluvaid rahalisi vahendeid ning klientide hoiustele rakendub Eesti hoiuste tagamise skeem, vahendas BNS.

Olulised osalused äriühingus, mille nimeks saab AS Inbank, kuuluvad Pershing Hall Holding Limited’le ja Cofi Investeeringute ASle.

AS-i Inbank juhatuse esimeheks on valitud Jan Andresoo ja juhatuse liikmeteks Liina Sadrak, Marko Varik. Nõukogu esimees on Priit Põldoja ja nõukogu liikmed on Rain Rannu, Reimo Hammerberg, Triinu Reinhold, Roberto De Silvestri.

Cofi AS esitas taotluse krediidiasutuse tegevusloa saamiseks 11. aprillil 2014. aastal ning menetluse viis läbi finantsinspektsioon.

Mullu 4. novembril alustas tööd Euroopa ühtne järelevalvemehhanism SSM (Single Supervisory Mechanism), kuhu kuuluvad Euroopa Keskpank ja euroala riikide pangajärelevalveasutused. Alates ühtse pangandusjärelevalve rakendumisest kuulub Euroopa Keskpanga ülesannete hulka muuhulgas ka kõigi krediidiasutuste tegevuslubade andmine, tühistamine ja pankades olulise osaluse omandamiseks nõusoleku andmine. Menetlusi viib läbi Euroopa Keskpank koostöös finantsinspektsiooniga.

Tagasi üles